Gå til indhold

Familieplejere

Når kommunen lægger ferieplanerne

Kommunerne har ret til at varsle ferie – men der kan ikke være tale om ferie, hvis plejebarnet, og dermed arbejdet, følger med, mener Socialpædagogerne

5. juni 2015

Artikel

Forfatter: Af Karen Albertsen

Det er ikke kun, når det handler om ferie med eller uden børn, at familieplejeområdet er udfordret. Inden for de senere år har flere familieplejere oplevet, at kommunerne er begyndt at gøre brug af deres ret til at varsle ferie.

Hvis familieplejerne således ikke selv har meldt ind, hvornår de ønsker ferie, så kan kommunen varsle, hvornår fire ud af de fem ferieuger skal ligge. Problemet opstår, når kommunen samtidig forventer, at familieplejeren tager plejebarnet med på ferie og får udbetalt feriepenge i stedet for løn.

– Kommunerne er i deres ret til at varsle ferie, og det sker lige nu i vidt omfang, hvor plejefamilier bliver tvunget til at tage ferie. Men der kan ikke være tale om ferie, når plejebarnet, og dermed arbejdet, følger med. Det betyder imidlertid ikke, at plejefamilierne er kolde og kyniske og ikke vil have deres plejebørn med til Frankrig på telttur. Det betyder bare, at der ikke er tale om ferie. Vi mener, at familieplejerne selv skal have ret til at forvalte deres ferie, lyder det fra Kaj Skov Frederiksen, der er forbundskasserer i Socialpædagogerne.

Om ferie for familieplejere


Familieplejere er omfattet af ferieloven og har dermed ret til fem ugers ferie. Enhver anden aftale – for eksempel en sætning i kontrakten om at ferieloven ikke gælder for familieplejeren – er derfor ugyldig.

Hvis en plejefamilie holder ferie uden deres plejebarn, skal plejebarnet være hos en godkendt familie eller opholdssted.

Kommuner har forskellige holdninger til ferie: Nogle hjælper plejefamilien ved at finde en aflastningsfamilie eller et opholdssted til plejebarnet to uger om året, andre giver ikke mulighed for ferie uden plejebarn.

Efter reglerne i ferieloven skal afholdelse af ferie enten forhandles mellem arbejdstager (familieplejer) og arbejdsgiver (anbringende kommune) eller varsles af kommunen.

Familieplejere har på samme måde som andre lønmodtagere ret til at få den femte ferieuge udbetalt efter ferieårets afslutning, hvis den femte ferieuge ikke er holdt som ferie.

Lønmodtagere, der ikke er omfattet af en kollektiv overenskomst – og det er familieplejere ikke – kan aftale med deres arbejdsgiver, at optjent ferie ud over 20 dage kan overføres til det følgende år.

Kilde: ‘Familieplejernes håndbog – værd at vide’, februar 2015 og www.sl.dk

 

 

Farvel femte ferieuge

Familieplejere, som ikke har afholdt fem ugers ferie, har ret til at få udbetalt den femte ferieuge, fordi familieplejere er omfattet af ferieloven og derfor kan få udbetalt feriegodtgørelse for femte ferieuge, såfremt denne ikke er afholdt. Men når kommunen har varslet alle fem ferieuger, så ryger muligheden for at få den femte uge udbetalt.

Der har traditionelt ligget en tryghed for mange familieplejere i at gemme feriepengene resten af ferieåret i tilfælde af en fyring. Men i nogle af landets kommuner har det vist sig svært at få udbetalt den femte ferieuge.

– Der er en lang række af problemer forbundet med familieplejere og ferieafholdelse, men det altoverskyggende problem er, at kommunerne ikke anerkender familieplejere som lønmodtagere. Som lønmodtager hersker der ikke tvivl om din ret til ferie. Men som familieplejer er det op til den enkelte kommune at vurdere, om ferie er noget du holder med eller uden plejebarnet. Og sker det med plejebarn, så mener Socialpædagogerne altså ikke, at der er tale om ferie, siger Kaj Skov Frederiksen.

Udmeldingen fra KL er, at de forholder sig til, at familieplejerne er omfattet af ferieloven og dermed følger de regler, der gælder her.

– Det betyder også, at det er arbejdsgiveren, der afregner optjent, ikke-afholdt ferie, hvis man ophører i et ansættelsesforhold. Hvis man som familieplejer skifter fra et barn til et andet i samme kommune, er det en konkret vurdering om arbejdsforholdet er afsluttet. Det er Styrelsen for Arbejdsmarked- og Rekruttering, der foretager denne vurdering. Men det er vigtigt at holde sig for øje, at det at være plejefamilie jo ikke er et arbejde i gængs forstand med mødetider osv., siger Thomas Adelskov (S), der er formand for KL’s Social- og Sundhedsudvalg. 

 

Bliv medlem