Gå til indhold

Læserbrev

Tryg Vikar

19. juni 2015

Artikel

Forfattere: Af Charlotte Andersen og Hanne Nielsen og Tryg Vikar

Tryg Vikar er et vikarbureau, der blev stiftet som en konsekvens af de stramninger vedr. pædagogisk ledsagelse, der kom i 2014.

Konceptet går ud på, at man som udviklingshæmmet borger ‘køber’ sin pædagog eller andet kendt personale fra bostedet som ledsager.

Det er vigtigt, at borger og ledsager kender hinanden, da nogle borgere kan have visse udfordringer i forhold til udadreagerende adfærd, epileptiske kramper osv., og det er derfor af stor vigtighed, at ledsageren ved, hvordan der skal reageres i sådanne situationer.

Vi benytter således ikke ledsagere som borgeren ikke kender og er tryg ved.

I perioden, hvor ledsagelsen står på, får pædagogen tjenestefri uden løn fra sin arbejdsplads eller bruger en fridag og bliver ansat hos Tryg Vikar.

Ledsageren/pædagogen er således ikke offentligt ansat i den periode, men derimod privat ansat hos Tryg Vikar.

Vi oplever af og til, at der er tvivl om, hvorvidt vores koncept er lovligt. Det er svært at forstå, at der i denne opstilling ikke er penge mellem borger og pædagog/ledsager.

Tryg Vikar sælger en ydelse (ledsagelse) til borgeren, som vi efterfølgende afregner med, og derefter udbetaler vi løn til vores ansatte (ledsageren).

Der er dermed ingen penge mellem borger og ledsager, og loven omgås på en lovlig måde.

Konceptet har været under lup og er blevet vendt og drejet i alle ender kanter og har fået det juridiske blå stempel.

Vi vil naturligvis ikke lægge navn til noget, der strider imod loven, og det kan vi garantere for, at vores koncept ikke gør.

Det er derfor vigtigt for os at præcisere, at man bestemt ikke bryder loven ved at benytte Tryg Vikar. 

 

Bliv medlem