Gå til indhold

Bogomtale

Magtanvendelse over for voksne

19. juni 2015

Artikel

Forfatter: Redigeret af Tina Løvbom Petersen

Af Eva Naur

Hjælp og pleje i den sociale sektor er efter dansk ret som udgangspunkt et tilbud til den enkelte. Men når hjælpen og plejen tilbydes stærkt udviklingshæmmede, demente eller hjerneskadede borgere, opstår der ofte situationer, hvor den pågældende borger modsætter sig hjælp. Denne bog sætter fokus på de udfordringer, der er forbundet med i praksis at afbalancere den enkeltes ret til selvbestemmelse over for omsorgspligten. Udover en grundig indsigt i den nuværende lovgivning kommer bogen også med en række praktiske eksempler, der illustrerer, at den gældende lovgivning ikke altid fører til en acceptabel løsning ud fra en omsorgsfaglig vurdering. Forfatteren er tidligere juridisk konsulent i en kommunal socialforvaltning, hvor hun bl.a. vurderede indberetninger om magtanvendelse over for voksne i forbindelse med pleje og omsorgsopgaver. De to grundspørgsmål, der sættes til debat i bogen, er derfor, hvad lovgivningen reelt siger, og hvorvidt lovgivningen er hensigtsmæssig med tanke på de udfordringer, personalet står overfor.


Udkommet på Djøf Forlag. 342 sider. 450 kr.

 

 

Bliv medlem