Gå til indhold

Bogomtale

Graviditet og risiko

19. juni 2015

Artikel

Forfatter: Redigeret af Tina Løvbom Petersen

Af Grit Niklasson

Socialt udsatte gravide har i særlig grad behov for støtte, dialog og vejledning i forbindelse med graviditeten, og det udfordrer samspillet mellem de gravide og de sundhedsprofessionelle i dialogen omkring risiko, teknologi og normalitet. Det er et af de emner, der behandles i denne bog, som er skrevet på baggrund af ph.d.-afhandlingen ‘At være gravid – kvinders oplevelse af tilbud, valg og krav’. Forfatteren, som selv er jordemoder, behandler kommunikationen mellem den gravide og sundhedspersonalet og påviser, at kvinder med lavere social eller uddannelsesmæssig baggrund får og søger mindre information fra de sundhedsprofessionelle end kvinder med højere social status. Og det stiller dem ringere, når det kommer til valg og aktiv medbestemmelse. I et af bogens fem kapitler fokuserer forfatteren på de særligt socialt udsatte og det tværprofessionelle samarbejde. Her beskriver hun den ofte dybe forståelseskløft, der er mellem gravide og velfærdsprofessionelle og kommer med forslag til, hvordan omsorgen for gravide kan tilføres en del konkrete forbedringer. Bogen, der henvender sig til studerende og fagfolk, der beskæftiger sig med gravide, kommer også omkring den stigende risikofokusering, som de gravide møder i sundhedsvæsenet.


Udkommet på Forlaget Samfundslitteratur. 162 sider. 148 kr.

 

Bliv medlem