Gå til indhold

Arbejdsmiljø

Personlig overinvestering

Socialpædagoger har mange gange om dagen akut brug for redskaber til at kunne skifte mellem empatisk kontakt med borgeren og en opgaveløsningsorienteret tilgang til kollegaen, mener psykoterapeut og supervisor Dorte Bærentzen

19. juni 2015

Artikel

Forfatter: Af Thomas Davidsen

– Der kan være en på én gang meget intim og barsk tone blandt socialpædagoger, som for mig at se hænger fuldstændig sammen med, at man i intet andet fag bruger ‘sig selv’ så meget i arbejdet. Der er en direkte sammenhæng mellem det arbejdsvilkår og mobbekulturen, siger psykoterapeut og supervisor Dorte Bærentzen.

Hun oplever, at socialpædagogerne er den faggruppe på det social- og sundhedsfaglige område, der har størst problemer med at håndtere grænserne for venskab med kolleger.

– Socialpædagoger er drevet af deres følelser, deres intuition, deres fingerspidsfornemmelse, deres dybeste værdier og deres kald. Det er godt og nødvendigt et stykke af vejen, at de er det, for borgerne kan have brug for den form for personlig investering fra de fagprofessionelle. Men i forhold til kollegerne kan den personlige investering blive til en stor belastning. For når konflikter er under opsejling, kan et engagement, som mangler det kølige professionelle overblik, skubbe den gale vej, siger Dorte Bærentzen.

Tag ansvar!


Observerer du en eller flere episoder, der er ved at udvikle sig til en adfærd, som tenderer til mobning, bør du gøre dig klar til at italesætte situationen på en neutral måde, anbefaler Branchearbejdsmiljørådet. Dermed tager du medansvar for arbejdspladsens psykiske arbejdsmiljø.

 

Mange gange hver dag er kravet til socialpædagogen at kunne skifte fra en analyserende, fortolkende, psykologiserende og empatisk kontakt med borgeren til en opgaveløsningsorienteret tilgang til kollegaen. Den mentale overgang har socialpædagoger akut brug for at blive mere bevidste om og få redskaber til at kunne håndtere, mener Dorte Bærentzen.

– For at undgå, at presset fra hverdagen bliver til interne opgør i institutionen, skal der være et rum til at få bearbejdet alt fra mindre frustrationer til traumatiske hændelser. Hvis man skal tage fat på årsagerne til, at interne konflikter kører op, så kræver det et opgør med den uskrevne regel, der er blandt netop socialpædagoger, at ‘man skal kunne tåle mosten’, mener hun.

– Det ligger ofte underforstået i kulturen, at man ikke skal pibe over noget. Det er et kollegialt adelsmærke, hvilket er meget forståeligt, for der er ofte brug for en heroisk indsats. Men nu må tiden være inde til at indse, at der er nogle vilkår, som socialpædagoger har brug for at få bearbejdet. Tingene går ikke af sig selv, bare man tåler mosten, siger Dorte Bærentzen. 

Redskaber


Insister på at få udviklet dig selv fagligt og personligt i forhold til at kunne tackle svære udfordringer i hverdagen. Opsøg aktivt supervision.

Hold samtalen varm i institutionen: Hvordan håndterer I følelsen af magtesløshed?

Bliv bevidst om, hvor grænserne for venskab med dine kolleger går: Hvad er venskab, og hvad er professionel relation?

 

 

Bliv medlem