Gå til indhold

Arbejdsmiljø

LO og FTF: Politisk handling nu

Mere end 60 mia. kr. – så meget koster dårligt arbejdsmiljø årligt samfundet. Det kalder på politisk handling, mener LO og FTF, der har fire konkrete forslag

19. juni 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Det er langt fra kun socialpædagoger, der er presset på arbejdsmiljøet (se artiklen Vold og trusler belaster arbejdslivet). Tværtimod rammes lønmodtagere over en bred kam af dårligt arbejdsmiljø, og det må og skal der gøres noget ved, lyder det fra LO og FTF i forbindelse med offentliggørelsen af den nye opgørelse fra Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA) samt tal fra Danmarks Statistik.

De to hovedorganisationer er især bekymrede over, at opgørelsen viser, at 370.000 lønmodtagere er stressede.

Det må politikerne forholde sig til, for dårligt psykisk arbejdsmiljø har alvorlige konsekvenser – ikke bare for den enkelte, familien og arbejdspladsen, men for hele samfundet, lyder det fra LO og FTF, som tilsammen taler på vegne af 1,5 mio. lønmodtagere, og som med afsæt i tal fra bl.a. EU-Kommissionen og ILO sætter beløb på: I dag koster dårligt arbejdsmiljø samfundet 60-80 mia. kr. om året i bl.a. sygedagpenge og tabt arbejdsfortjeneste.

Det kalder på politisk handling, påpeger LO og FTF, som i forbindelse med valgkampen fremlagde fire konkrete forslag til forbedringer.

– Det er meget alvorligt, når 370.000 lønmodtagere er stressede. Politikerne må gøre deres for at sikre rammerne for godt arbejdsmiljø på arbejdspladserne, bl.a. ved at sikre, at ledere uddannes i at håndtere stress og dårligt psykisk arbejdsmiljø. Hvis vi vil opnå de andre politiske mål om at skabe flere arbejdspladser og bedre velfærd, er vi nødt til også at sikre, at man ikke bliver syg af at arbejde, siger FTF-formand Bente Sorgenfrey.

Uddannelse og belønning

I det fælles valgoplæg ‘Sammen skaber vi værdi’ peger de to hovedorganisationer på fire indsatsområder, hvor der kan sættes ind for at forbedre arbejdsmiljøet.

For det første vil LO og FTF have uddannet ledere i psykisk arbejdsmiljø: Nye ledere, der har personaleansvar, skal have målrettet uddannelse og tilbud om hjælp til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. De skal lære om betydningen af psykisk arbejdsmiljø og trænes i at kunne se symptomer på mistrivsel, stress og mobning.

Uddannelsen af de nye ledere skal udbydes af en række godkendte offentlige og private uddannelsesudbydere, sådan som det sker i den nuværende obligatoriske arbejdsmiljøuddannelse for medlemmer af arbejdsmiljøorganisationen. Og uddannelsen bør vare mindst tre dage, hedder det i forslaget.

Det andet forslag fra LO og FTF går ud på at belønne de arbejdspladser, som gør det godt, og straffe dem, der har et dårligt arbejdsmiljø. Det sidste er allerede vedtaget af Folketinget, men det er vigtigt også at få guleroden med, påpeger de to hovedorganisationer. De vil have afsat en pose penge, og arbejdspladser, der gør det godt, skal ud over en kontant økonomisk belønning også have lov til at bruge et officielt logo, der viser, at man tager arbejdsmiljøet alvorligt. Pengene vil LO og FTF tage fra de uforbrugte midler i Fonden for Forebyggelse og Fastholdelse.

Rådgivning og ressourcer

Det tredje forslag handler om at oprette et rådgivningssystem, hvor arbejdspladser kan hente hjælp og rådgivning – LO og FTF vil gøre det økonomisk fordelagtigt for virksomhederne at få rådgivning om tiltag, der kan forbedre arbejdsmiljøet.

– I dag bruger de fleste arbejdspladser kun professionel hjælp til at løse problemer, når de har fået en række påbud. Det vil sige, at rådgivningen fungerer som en slags brandslukning. Med vores model forebygger vi i stedet for at lappe, siger Lizette Risgaard, næstformand i LO.

Og endelig vil LO og FTF som en fjerde indsats have et mere synligt og effektivt arbejdstilsyn: Dårligt psykisk arbejdsmiljø er et stigende problem, og indsatsen på området skal have mere fokus i tilsynet. LO og FTF lægger derfor op til i samarbejde med regeringen at skabe rammer, der sikrer et synligt og effektivt arbejdstilsyn – i stedet for de planlagte besparelser på området. Arbejdstilsynet står til at miste vitale ressourcer om kort tid, noterer LO og FTF sig: Konkret betyder den voldsomme nedskæring af Arbejdstilsynets almindelige driftsbevilling og den udbredte anvendelse af midlertidige bevillinger, at den kontinuerlige planlægning af en synlig og effektiv tilsynsindsats umuliggøres, hedder det i forslaget, der i stedet vil tilføre Arbejdstilsynet flere penge: Den almindelige driftsbevilling skal i første omgang forøges med minimum 80 mio. kr. i 2016 og fremefter, foreslår LO og FTF. 


Læs mere om forslagene fra LO og FTF på www.skabervaerdi.dk

Læs mere om Socialpædagogernes arbejdsmiljøarbejde på www.sl.dk/arbejdsmiljø

 

Bliv medlem