Gå til indhold

Socialt udsatte

Gæld er et samfundsproblem

Der bør sættes ind med bedre muligheder for gældsrådgivning og gældssanering til socialt udsatte. Sådan lyder det i Rådet for Socialt Udsattes årsrapport

22. maj 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Jeg er fra Jylland. Der er man opdraget til at betale sin gæld. Det kunne jeg ikke, og det var grænseoverskridende. Når man bor i en campingvogn og er på dagpenge, så er der ikke meget, der er positivt.

Sådan lyder det fra en 36-årig kvinde, der er citeret i Rådet for Socialt Udsattes årsrapport, der bl.a. har fokus på gæld.

‘Gæld blandt socialt udsatte er et samfundsmæssigt problem på lige fod med fx misbrug af alkohol eller stoffer. Gælden bliver ofte en møllesten om halsen på socialt udsatte, som er med til at forhindre, at der tages hånd om andre sociale problemer. En uoverskuelig gældsbyrde kan være én af de afgørende faktorer, som frarøver den enkelte et realistisk håb om, at skuden kan rettes op igen’, står der.

Rådet anbefaler, at der sættes ind med et permanent tilbud om offentligt finansieret, gratis gældsrådgivning, sådan som det er tilfældet i bl.a. vores nordiske nabolande, ligesom der bør tilbydes bedre muligheder for gældssanering til socialt udsatte. Endvidere foreslår rådet en forebyggende indsats, som fx et øget rådgivningsansvar for udbydere af kviklån og sms-lån.

Socialt udsattes gæld er kun et af flere temaer, der behandles i årsrapporten, der fx også belyser livet på hjemløseboformer, ligebehandling i retspsykiatrien samt brugernes oplevelse af substitutionsbehandling.

Rådet kommer endvidere med en lang række anbefalinger, der skal forbedre forholdene for socialt udsatte. Det drejer sig fx om klageadgang for borgere, der afvises på hjemløseboformer, opkvalificering af den sociale misbrugsbehandling samt et forslag om, at regeringen afsætter midler til nye ungdomsmiljøer til socialt udsatte. 


Læs hele rådets årsrapport på www.kortlink.dk/gq9v

 

Bliv medlem