Gå til indhold

Ledsagelse

Gode eksempler søges

Hvor i Danmark er der gode eksempler på, at ledsagelse er regnet med i støttebehovet? Socialpædagogerne vil lave et inspirationskatalog og søger nu de gode eksempler

22. maj 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Det sidste års tid har der i medierne været skrevet en del om udviklingshæmmede og andre handicappede, der går glip af såvel ferier som fritidsaktiviteter og besøg på fx Sølund Festivalen. Nu leder Socialpædagogerne efter de gode eksempler på det modsatte. Hvor er behovet for socialpædagogisk ledsagelse medtænkt i støttebehovet på en god og værdig måde?

Eksemplerne skal samles i et katalog, der skal fungere som inspiration til kommunerne og tilbud på handicap- og psykiatriområdet.

– Det seneste år har der været meget fokus på ferier, men vi har også fokus på den helt almindelige dagligdags ledsagelse til fx tandlæge, indkøb, familiebesøg og fritidsaktiviteter, siger Socialpædagogernes næstformand Marie Sonne.

Hun pointerer, at Socialpædagogernes inspirationskatalog skal omhandle den socialpædagogiske ledsagelse, der er omfattet af Servicelovens § 85 og er en del af livet på fx et botilbud – og ikke på den ledsageordning, der gør det muligt, at fx fysisk handicappede, der bor for sig selv, kan søge om op til 15 timers ledsagelse om måneden.

Send en mail

– Ledsageordningen på 15 timer kan være fin nok, hvis man kan klare mange ting alene, men for mennesker med et vidtrækkende støttebehov er det ikke ledsageordningen, der skal i spil. Her skal den socialpædagogiske ledsagelse tænkes ind i støttebehovet, for her taler vi om mennesker, der har brug for støtte hver gang, de skal uden for en dør, og socialpædagogisk støtte er fx også en nødvendighed for noget så basalt som at kunne komme udenfor i luften og opleve årstidernes skiften, siger hun.

Hvis du selv har kendskab til en kommune eller arbejdsplads, der gør det godt, hører Socialpædagogerne meget gerne fra dig.

Send en mail med en kort beskrivelse af den socialpædagogiske ledsagepraksis til kontaktperson Sofie Trier Jensen på stj@sl.dk. Det må gerne være i stikordsform, for de udvalgte steder bliver efterfølgende kontaktet af en journalist, som laver den endelige tekst.

Der er deadline den 5. juni. 

 

Bliv medlem