Gå til indhold

Kommentar

Sig det højt

22. maj 2015

Artikel

Forfattere: Af Marie Sonne og forbundsnæstformand

‘Borgeren i centrum’. Sådan lyder det efterhånden oftere og oftere i alle regionale, kommunale og statslige sociale indsatser. Vi kunne ikke være mere enige.  For det er jo netop, hvad der ligger i den helhedsorienterede indsats og dermed i den socialpædagogiske kernefaglighed.

Og netop den socialpædagogiske kernefaglighed er målet for en opdateret beskrivelse, vi netop har lagt sidste hånd på. I artikler her i bladet bliver det udrullet, hvad vi tænker er fundamentet i den socialpædagogiske kernefaglighed. Den opdaterede beskrivelse af kernefagligheden ligger på vores hjemmeside.

Det er vigtigt at beskrive vores kernefaglighed. For selvom vi altså oplever, at holdningen om ‘Borgeren i centrum’ vinder frem, så møder vores fags udøvelse og legitimitet også indimellem modstand. Vi oplever et fagligt pres gennem afspecialisering af de socialpædagogiske miljøer, uigennemskuelige dokumentationsmodeller, pressede kommunale budgetter og systematisk udskiftning af socialpædagogiske kompetencer til fordel for billigere alternativer. Det er rammevilkår, som former praksis og til tider gør det svært at leve op til sin faglige stolthed.

Presset på den faglige fastholdelse kommer dog ikke kun udefra. Nogle mener, at 80 pct. af den viden, der findes på en arbejdsplads, er såkaldt ‘tavs viden’ – altså viden, der omsættes til praksis, men er svær at sætte ord på og forklare til andre. Hvis det er sandt, er der ekstra god grund til at være opmærksom på, hvor meget af den socialpædagogiske praksis, der udføres som tavs viden. Som et af de fag, der årligt er med til at løfte velfærdsopgaver for 30 mia. kr. på det specialiserede område, er der en naturlig forventning til, at den enkelte leder, mellemleder og medarbejder er klar og tydelig, når der skal argumenteres fagligt. Krav, der kan være meget svære at imødekomme, hvis praksis ligger på rygraden og ikke på tungen. Endnu en god grund til at beskrive vores kernefaglighed.

I Odenses boligsociale indsatser har man taget kampen op mod den tavse viden ved i fællesskab at beskrive fagligheden. Hver 14. dag beskrives faglige målsætninger, og arbejdspladsens kernefaglighed forsøges defineret. Netop for at bruge og fastholde det faglige sprog, så den fælles viden ikke bliver ‘stum’.

Den socialpædagogiske kernefaglighed er noget, langt de fleste socialpædagoger bærer rundt på med stolthed. Vi har med den opdaterede beskrivelse villet sætte ord på og hæve den ud af tavs viden til fælles forståelse. Vi skal opruste argumenterne for den socialpædagogiske indsats. For når vi kan forklare den, kan vi også nemmere forsvare den.

 

Bliv medlem