Gå til indhold

Kommentar

Mens vi venter på kommissionen

Et nyt dagpengesystem skal sikre, at langt færre opbruger dagpengeretten end de op mod 14.000 personer, som fremover mister dagpengeretten hvert år

8. maj 2015

Artikel

Forfattere: Af Kaj Skov Frederiksen og forbundskasserer

Foruroligende mange mister retten til dagpenge efter indførelsen af den seneste reform, som betyder, at dagpengesystemet er blevet mindre trygt og dermed også mindre attraktivt.

Helt konkret blev retten under VK-regeringen i 2010 halveret fra fire til to år. Og kravet til genoptjening blev fordoblet fra et halvt til et helt års arbejde. Omkring 14.000 mennesker vil årligt miste deres ret til dagpenge, hvis systemet fortsætter uændret. I 2014 gik det ud over 204 medlemmer af Socialpædagogernes A-kasse.

Socialpædagogerne er derfor glade for det fælles udspil, som FTF og LO er kommet med til en ny reform, hvor få mister retten til dagpenge, og hvor det bliver nemmere at genoptjene retten. Der lægges også op til, at man skal kunne opnå ny ret til dagpenge gennem kortere ansættelser, måske så også i kortere perioder.

Særligt vigtigt for Socialpædagogerne er det også, at 30 ugers-grænsen for retten til supplerende dagpenge bliver afskaffet. For vores arbejdsløse medlemmer er vikararbejde den mest oplagte indgang til arbejdsmarkedet. Og tilkaldevikarer og vikarer, der arbejder på deltid i en periode, har meget svært ved at forstå, at de ikke kan få supplerende dagpenge længere end 30 uger. Som om det skulle være bedre at være 100 pct. arbejdsløs. Jeg mener ikke, det giver mening – og da slet ikke med den korte dagpengeperiode, vi har i dag.

Nej, det er afgørende, at man vedligeholder sin faglighed og sit arbejdsrelaterede netværk i en ledighedsperiode. Derfor satser vi også på at styrke Socialpædagogernes jobformidling og hjælpe de socialpædagogiske arbejdspladser med at skaffe kvalificerede vikarer. Det nye dagpengesystem skal bakke op om den indsats.

FTF og LO har flere konkrete bud på, hvad et nyt dagpengesystem skal indeholde. Fx lægger de op til, at et nyt dagpengesystem skal sikre, at langt færre opbruger dagpengeretten end de op mod 14.000 personer, som fremover mister dagpengeretten hvert år. At det skal være et forsikringssystem for alle lønmodtagere – på tværs af forskellige ansættelsesformer. At det skal være nemmere at optjene og genoptjene dagpengeretten. At dagpengesystemet fortsat skal bygge på et solidarisk forsikrings- og betalingsprincip, hvor alle betaler det samme – uanset ledighedsrisiko. At det skal bygge på mere enkle og klare rådighedsregler, der er til at forstå for den ledige, og som administreres af arbejdsløshedskasserne og sikrer en rimelig balance mellem ret og pligt. Og endelig, at et nyt dagpengesystem skal være et attraktivt og holdbart forsikringssystem for alle lønmodtagere.

Det indspil støtter vi og læner os op ad. Mens vi venter på dagpengekommissionens konklusioner.

 

Bliv medlem