Gå til indhold

Førtidspensionister

Inddragelse gør godt

Seks lokale projekter for førtidspensionister har givet deltagerne øget livstilfredshed, men har ikke bragt dem tættere på arbejdsmarkedet

8. maj 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

I 2010 fik flere end 17.000 danskere tilkendt førtidspension – og samme år besluttede de politiske partier bag satspuljeforliget at afsætte midler til lokale projekter, der skulle arbejde med lokal integration af førtidspensionister.

Projekterne skulle give dem øget livskvalitet, styrke deres personlige udvikling og sociale liv, bl.a. via kontakt til eksisterende aktiviteter og tilbud, og øge deres kompetencer og skabe kontakt til arbejdsmarkedet. Otte lokale projekter startede op, og seks af dem er nu blevet evalueret af SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

SFI har kigget på, om projekterne har gjort nogen forskel for deltagernes sundhed og fysiske helbred, sociale liv, personlige udvikling og kontakt til arbejdsmarkedet. Men på ingen af områderne er der sket målelige forandringer, viser analysen.

Til gengæld giver deltagerne udtryk for, at de selv har oplevet en markant forbedring i deres psykiske helbred og i deres generelle livstilfredshed, efter at de har deltaget i projekterne.

– Det er bemærkelsesværdigt, at vi ikke kan se nogen ændringer for de konkrete resultatmål som sociale kontakter og tilnærmelser til arbejdsmarkedet, konstaterer seniorforsker Anna Amilon fra SFI.

Gladere – men hvor længe

Men deltagerne vurderer altså selv, at de har haft glæde af at deltage i projekterne:

For det første er projektdeltagernes psykiske helbred over projektperioden blevet markant bedre. Projektdeltagerne er helt konkret mere tilbøjelige til at vurdere deres psykiske helbred som godt eller meget godt efter deltagelsen i projekterne, end de var inden deltagelsen.

For det andet har projektdeltagernes ganske enkelt følt sig mere tilfredse med livet overordnet set efter at have deltaget i projekterne, end de var i starten af projektperioden. Men Anna Amilon peger på, at de positive tendenser måske ikke holder – netop fordi der ikke er blevet skabt grundlag for en permanent styrkelse af fx det sociale liv:

– Man kan derfor frygte, at de personlige forbedringer på fx livstilfredshed fortager sig, når projekterne slutter, siger hun.

SFI’s analyse viser også, at deltagerne i løbet af projektet i langt mindre grad har savnet et egentligt arbejde. ‘En mulig fortolkning er derfor, at projekterne for mange af deltagerne har fyldt det tomrum i hverdagen, som et erhvervsarbejde ellers fylder for erhvervsaktive’, hedder det i evalueringen.

Rapporten viser også, at det var vanskeligere end ventet at finde førtidspensionister, der havde lyst til at deltage i de lokale projekter – og som deltog i projekterne, til de sluttede. 


Find rapporten på SFI’s hjemmeside via www.kortlink.dk/gm7n

Bliv medlem