Gå til indhold

Efteruddannelse

Kommunal kompetencefond genåbner

Fra 1. juni kan man igen søge om tilskud til videreuddannelse fra den kommunale kompetencefond

22. maj 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Så kan der igen søges tilskud til efter- og videreuddannelse i den kommunale kompetencefond. Allerede her fra 1. juni. Det står klart nu, hvor de endelige aftaler om henholdsvis den kommunale og den regionale kompetencefond er ved at være på plads.

Fonden, der er en del af OK-aftalen mellem KL og Socialpædagogerne, blev grundlagt med OK-aftalen i 2013, og blev videreført – og udvidet – i OK 2015-aftalen.

I den treårige OK-periode er der afsat ca. 20 mio. kr., og som alle andre dele af OK-aftalen mellem KL og Socialpædagogerne skulle den først være trådt i kraft fra april 2016. Men nu er der fundet en ordning, der gør det muligt at genåbne fonden 1. juni, efter at den løb tør for midler fra OK 2013-aftalen i vinter.

– Det er rigtig godt, at den kommunale kompetencefond kan åbne for ansøgninger allerede nu. Vi syntes, at det ville være ærgerligt med så stort et afbræk. Behovet for videre- og efteruddannelse på solidt niveau er der jo hele tiden, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

Den regionale kompetencefond, der er nyaftalt ved OK 2015-forhandlingerne, åbner for ansøgninger fra 1. april 2016.

25.000 om året

Med den kommunale kompetencefond kan Socialpædagogernes medlemmer få ekstra mulighed for et kompetenceløft. Fonden er et supplement til den kompetenceudvikling, der i øvrigt finder sted i kommunerne.

Som medlem kan man søge om tilskud på op til 25.000 kr. om året. Det er dog fortsat en betingelse, at den kommunale arbejdsgiver skal medfinansiere uddannelsen med mindst 20 pct.

Og så er det ikke alle slags uddannelser, der kan opnås tilskud til: Fonden giver tilskud til uddannelser på diplom-, master- og kandidatniveau inden for det socialpædagogiske område.

Det er det enkelte medlem, tillidsrepræsentanten og lederen, der aftaler, hvad der skal søges tilskud til. Og her er det oplagt, at MUS-samtalerne og den enkeltes udviklingsplan er udgangspunkt for ansøgning af midler, lyder det fra Socialpædagogerne.

Fordi Socialpædagogerne har deres egen fond, så går de afsatte millioner udelukkende til forbundets medlemmer. 


Læs mere om den kommunale kompetencefond og ansøgningsprocedure mv. på www.denkommunalekompetencefond.dk

 

Bliv medlem