Gå til indhold

Bogomtale

Etik og værdier i pædagogers arbejde

22. maj 2015

Artikel

Af Jørgen Husted

Her kommer en grundbog, der diskuterer de pædagog-etiske værdier og principper for pædagogprofessionens ansvarsområder. Den gennemgår etiske temaer som trivsel, udvikling, selvbestemmelse, omsorg og integritet. Desuden præsenterer forfatteren den integrerede pædagog-etiske beslutningsmodel, der kan hjælpe pædagogen med at forsvare sine handlinger etisk. Bogen slutter med 13 cases, der illustrerer etiske dilemmaer. Det drejer sig fx om Sanne, der som pædagog på en døgninstitution en dag bliver kontaktet af faren til en 11-årig pige, der mistrives og måske lider af en depression. Moren har forældremyndigheden, men hun er svært belastet af misbrug og er ofte væk i lange perioder. Faren har tidligere været travlt optaget af sin nye familie, men nu siger han, at han vil genoptage kontakten med datteren og gøre alt for at hjælpe hende. Sanne vil gerne fortælle faren om pigens situation, så han kan støtte hende, men hun har tavshedspligt. I casen opridses Sannes realistiske handlemuligheder – og etiske grunde for og imod. Forfatteren er lektor i filosofi ved Aarhus Universitet og tidligere medlem af Det Etiske Råd.


Hans Reitzels Forlag. 398 sider. 400 kr.

 

Bliv medlem