Gå til indhold

Voldsforebyggelse

Mindre vold når brugerne inddrages

Når borgerne mærker, at de bliver hørt, opstår der færre konflikter og mindre vold. I temahæftet ‘Vi gør det sammen’ fortæller 11 arbejdspladser om deres erfaringer med brugerinddragelse

24. april 2015

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

På mange sociale bo- og dagtilbud har personalet gode erfaringer med at inddrage borgerne i arbejdet med at forebygge vold. Når borgerne føler sig anerkendt, hørt og involveret i det voldsforebyggende arbejde, opstår der færre konflikter.

Det er udgangspunktet i de eksempler, der præsenteres i temahæftet ‘Vi gør det sammen’, som er udgivet af projekt Vold som Udtryksform under Socialt Udviklingscenter SUS. Her fortæller 11 arbejdspladser – 10 bo- og beskæftigelsestilbud og et jobcenter – om deres erfaringer med at inddrage brugere og borgere.

Pointen med brugerinddragelse i det voldsforebyggende arbejde er, at det virker forebyggende at give borgerne reel indflydelse, lytte til dem og tage deres input, meninger og ønsker alvorligt.

‘Arbejdspladserne griber det an på mange forskellige måder. Men fælles for deres erfaringer er, at dialog, anerkendelse, selvbestemmelse og mest mulig kontrol over eget liv er med til at sikre et ligeværdigt samarbejde. Og det har en positiv indflydelse på forekomsten af konflikter og vold’, skriver Birgitte Bækgaard Brach, chefkonsulent i Socialt Udviklingscenter SUS, i temahæftets forord.

De 11 eksempler spænder lige fra at arbejde med de fysiske rammer eller omgangstonen til at give borgerne mere indflydelse, som man fx har gjort i Socialpsykiatrien i Høje-Taastrup Kommune.

Beboerne bestemmer selv

Som led i et projekt, der skulle skabe bedre relationer mellem medarbejdere og borgere, har man på flere af socialpsykiatriens tilbud givet borgerne mulighed for selv at sammensætte det team af ansatte, som de vil samarbejde med.

En medarbejder, der har deltaget i projektet, siger i temahæftet:

‘Inden vi gjorde det på den måde, var det jo medarbejderne, der valgte, hvem vi mente, vi havde lyst til at være sammen med. Det er vi gået væk fra. Nu hedder det samarbejdspartnere. Og det er, fordi det er borgeren, der har magten. Hvor det var os, der havde magten førhen.’

Et andet eksempel i ‘Vi gør det sammen’ viser, hvordan Botilbuddet Slotsvænget i Lyngby-Taarbæk Kommune har gode erfaringer med at have ansatte med brugerbaggrund. Disse medarbejdere ansættes både på deres faglige kompetencer og på, at de har personlige erfaringer med psykiske lidelser, hvilket er med til at normalisere og afstigmatisere det at have en psykisk lidelse. Det giver håb for beboerne, at de kan se, at man godt kan komme sig.

Netop nu inviterer Vold som Udtryksform ledere og arbejdsmiljørepræsentanter fra 12 arbejdspladser til at indgå i et udviklingsforløb omkring temaet ‘Brugerinddragelse i det voldsforebyggende arbejde’. Interesserede arbejdspladser kan henvende sig på sus@sus.dk frem til 30. april. 


Hent temahæftet ‘Vi gør det sammen’ via www.kortlink.dk/gf7w

 

Bliv medlem