Gå til indhold

Udviklingspotentiale

Ankestyrelsen stopper forældrebetaling

Jo, de to handicappede børn har et udviklingspotentiale. Sådan lyder afgørelsen fra Ankestyrelsen, efter at Aarhus Kommune har krævet forældrebetaling med begrundelsen: Intet udviklingspotentiale

10. april 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Aarhus Kommune begik en fejl, da de opkrævede henholdsvis knap 3.000 og godt 4.000 kroner om måneden fra to forældre, der har deres handicappede børn døgnanbragt på en institution. Aarhus Kommune havde nemlig begrundet forældrebetalingen med, at børnene ikke havde et ‘nævneværdigt udviklingspotentiale’. Men den gik ikke, slår Ankestyrelsen fast i en principafgørelse.

‘Vurderingen kan ikke foretages ud fra en fast målestok. En udvikling, der for et barn uden behov for støtte må anses for ubetydelig, kan for et barn med store vanskeligheder være ‘ikke ubetydelig’. Der kan ikke sættes krav om, at barnet skal udvikle sig i en sådan grad, at barnet ikke længere har en funktionsnedsættelse eller et omfattende behov for støtte’, skriver Ankestyrelsen.

Den melding glæder Socialpædagogernes formand Benny Andersen, der siger:

– Vi har helt fra starten peget på det uacceptable i, at kommunen lod det hvile på en vurdering af, om det enkelte barn havde ‘udviklingspotentiale’. Vi ved, at alle børn har et udviklingspotentiale med den rette faglige indsats.

Ankestyrelsen kræver, at Aarhus Kommune behandler de to konkrete sager på ny – og det kan også få betydning for alle andre forældre i Aarhus Kommune, der har fået opkrævninger for deres barns anbringelse. Ifølge Jyllands-Posten drejer det sig i alt om 250 sager, og alle opkrævninger er sat i bero indtil sagen bliver drøftet på næste byrådsmøde. Til avisen siger Anni Sørensen, der er østjysk formand for LEV:

– Afgørelsen om, at man ikke må se mennesker ud fra en fast målestok, er nødt til at få konsekvenser for, hvad kommunen kan tillade sig i forbindelse med fx sparerunder. Man kan ikke længere sige, at hvis du ikke kan opnå et vist færdighedsniveau, kan vi ikke hjælpe. Det er nu skåret ud i pap, at man ikke må se på mennesket på den måde, som Aarhus Kommune har forsøgt. 

 

Bliv medlem