Gå til indhold

Prik

Sociale medier på arbejdspladsen

24. april 2015

Artikel

Forfatter: Af Birgitte Wold

Det er blevet moderne tider med de sociale medier, som sniger sig ind i hverdagen på de socialpædagogiske arbejdspladser. Dermed er det også blevet nødvendigt, at medarbejderne og ledelsen forholder sig til, hvordan brugen af sociale medier skal håndteres – både af hensyn til arbejdspladsen og medarbejdernes arbejdsmiljø.

I min egen organisation har dette emne været drøftet i det lokale MED-udvalg. Det er et tema, som mange har både private og professionelle holdninger til, og som samtidig er fyldt med dilemmaer.

På den ene side må arbejdspladserne anerkende, at de sociale medier er blevet en del af kommunikationen i hverdagen. Omvendt er der også en del faldgruber, hvis man ikke forholder sig kritisk. En af de store faldgruber kan være sammensmeltningen af ansattes privatsfære og arbejdslivet.

Jeg tror, at de fleste socialpædagoger er enige i, at medarbejdere, som sidder med næsen nede i facebook, ikke hører hjemme på arbejdspladsen, hvor nærvær, opmærksom og professionalisme er forudsætningen for at kunne løse sin kerneopgave.

Men der opstår indimellem usikkerhed, når spørgsmålene drejer sig om, hvorvidt medarbejderne kan være venner med brugerne eller deres pårørende? Eller om lederen kan være venner med medarbejderne? Eller hvad nu hvis der oprettes lukkede grupper, hvor det er muligt at drøfte forhold på arbejdspladsen?

Det er min opfattelse, at hvis vi tror, at vi kan styre medarbejdernes brug af de sociale medier, så tager vi fejl: Men vi kan som minimum drøfte med hinanden, hvad fælderne kan være, og hvordan vi kan sætte rammerne for brug af de sociale medier på arbejdspladsen – og til dels også uden for arbejdspladsen.

Vi kan ligeledes gå i dialog om, hvordan vi bevarer de professionelle relationer til hinanden, således, at need to know ikke forveksles med nice to know. Der kan faktisk udføres rigtig meget kvalificeret socialpædagogisk arbejde, uden at medarbejderne (og brugerne) har kendskab til medarbejdernes privatsfære. Ja, det kunne måske ligefrem være en befrielse at slippe for at blive sovset ind i kollegaernes problemer derhjemme!

I min egen organisation er vi nået frem til nogle ret restriktive tilgange til brugen af de sociale medier. Ikke fordi det skal være ‘kriminelt’ at bruge de sociale medier, men fordi vi gerne vil bevare den professionelle tilgang til arbejdet. Derudover vil vi gerne signalere, at det faktisk er helt i orden at holde fri fra sin arbejdsplads, uden at det forventes, at man er på, når man har fri. 


Birgitte Wold er forstander for fire tilbud i Køge Kommune og formand for Socialpædagogernes sektion for ledere og mellemledere.

Deltag i debatten


  • Skal der være regler for brug af de sociale medier på arbejdspladsen?
  • Er det i orden, at medarbejderne er venner med brugere og pårørende på de sociale medier?
  • Hvordan kan de sociale medier få indflydelse på det psykiske arbejdsmiljø?
 

 

Bliv medlem