Gå til indhold

OK 2015

Et historisk stort ja

Hele 93 pct. stemte ja til OK 2015-aftalen, og stemmeprocenten fik et nøk opad – helt fantastisk opbakning, siger forbundsformand Benny Andersen

10. april 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Det blev ikke bare et markant, men et massivt ja ved urafstemningen blandt Socialpædagogernes medlemmer om OK 2015. OK-aftalen, der ikke mindst sikrer socialpædagogerne en reallønsfremgang og indeholder en ny arbejdstidsaftale for det kommunale døgnområde, fik et ja fra hele 92,9 pct. af deltagerne i afstemningen, mens altså kun 7,1 stemte nej.

Det er den højeste ja-procent i Socialpædagogernes historie, og det er forbundsformand Benny Andersen ikke overraskende meget godt tilfreds med:

– I modsætning til de sidste par gange har vi denne gang sikret en solid reallønsfremgang og har landet en række andre resultater, som vi kan være rigtig glade for – og jeg ser det store, store ja som en fuldstændig anerkendelse af det samlede forhandlingsresultat. Det styrker os som forbund over for arbejdsgiverne, at vi i den grad står bag OK-resultatet. Vi har taget ansvar for at finde nogle løsninger – og det ansvar står vi som forbund ved. Det synes jeg er stærkt, siger Benny Andersen.

Ikke mindst er han glad for det rungende ja, fordi OK-forliget indeholder den nye arbejdstidsaftale på det kommunale døgnområde – en aftale, som har været diskuteret i lang tid, og hvor der på forhånd var en vis skepsis i forhold til at kunne nå i mål med et godt resultat. 

– Det er klart, at når vi har forhandlet om noget, der er så centralt for så mange medlemmer som den nye arbejdstidsaftale, og hvor mange havde svært ved at ser mulighederne for at få en solid aftale i hus, så er det helt fantastisk med sådan en opbakning. Det er et stort klap på skulderen og et tegn på, at vi har valgt rigtigt ved at investere de nødvendige midler i at få en holdbar aftale, der giver en række forbedringer, siger han.

Tilfreds er han også med, at stemmeprocenten denne gang fået et løft. Antallet af medlemmer, der har afgivet deres stemme er steget fra 26,5 pct. i 2013 til denne gang at ende på 31,1 pct.

– Det er fint, men det kan og skal selvfølgelig blive endnu bedre, og her må vi lære af erfaringer fra andre forbund, så vi om tre år kan give den endnu et løft, siger Benny Andersen.

I 2011 var stemmeprocenten lavere end i 2013, nemlig 25,8 pct., mens den tre år forinden til den store lønfest i 2008 var oppe på 42,5 pct.

Forskelle på begejstring

Kaster man et nærmere blik på tallene, er der som vanligt forskelle mellem kredsene – både når det gælder stemmeprocenten og ja/nej-fordelingen. Se kortet på modstående side.

Højest var stemmeprocenten på Bornholm, hvor 35,6 pct. af medlemmerne brugte deres stemmeret. Lavest var den i Midtsjælland, hvor tallet endte på 28,2 pct.

Ser man på andelen af hhv. ja- og nej-stemmer er der tale om en tilsvarende variation kredsene imellem. 

Størst begejstring for OK-aftalen kunne der mønstres i Kreds Sydjylland, hvor 94,9 pct. stemte ja, mens flest vendte tommelfingeren nedad i Kreds Storkøbenhavn, hvor 90,1 pct. stemte ja. De to kredse udgjorde også yderpunkterne ved urafstemningen i 2013, dengang med hhv. 85,9 og 79,7 pct. ja-stemmer.

Nu er Socialpædagogerne jo et sammensat foretagende, og deler man stemmerne op efter stillingsbetegnelser er der også tydelige forskelle:

Flest ja-stemmer faldt fra de socialpædagogiske konsulenter (97,6 pct.), familieplejekonsulenterne (97,2) og hjemmevejlederne (96,9).

I den anden ende ligger de studerende, hvor 60,7 stemte ja, mens 39,3 pct. stemte nej. Også i 2013 lå de studerende med den laveste ja-procent, dengang på 54,6.

Ser man på kønsfordelingen, så er den lille forskel stadig ikke helt så lille: Blandt kvinderne var det 95,0 pct., der sagde ja, mens ‘kun’ 87,1 af mændene satte kryds ved ja.

Arbejdet fortsætter

Nu er resultatet i hus, men det betyder bare, at indsatsen med at implementere resultaterne går i gang, siger Benny Andersen.

– Ikke mindst i forhold til arbejdstidsaftalen har vi et stykke arbejde foran os. Den træder i kraft om et år, og til den tid skal vi have sikret, at den er blevet forstået landet rundt, og derfor tager vi sammen med KL rundt og forklarer aftalen, så vi kan være sikre på, at den bliver tolket ens – og rigtigt, siger han.

Og så peger Benny Andersen på de projekter, der er aftalt i forbindelse med OK-forhandlingerne. Det gælder bl.a. et projekt om psykisk arbejdsmiljø og et fagligt projekt på voksenhandicapområdet.

– De kommer jo kun til at nytte, hvis vi går ind i arbejdet og klemmer på. Og det samme gælder de områder, hvor forholdene fortsat ikke er i orden – fx det private område og familieplejerne. Det er en meget god og stærk aftale, vi har fået i hus, og som medlemmerne nu i den grad har kvitteret for, men træerne er jo endnu ikke vokset ind i himlen, siger Benny Andersen. 


Se det endelige OK-resultat på www.sl.dk/ok2015

 

Bliv medlem