Gå til indhold

Bogomtale

Læring og vejledning i praksis

10. april 2015

Artikel

Forfatter: Redigeret af Lone Marie Pedersen

Af Mine Rasmussen

Forfatteren skriver i forordet til bogen, at ‘det tilbagevendende omdrejningspunkt for mig har været at skabe så stor korrespondance mellem praksis og uddannelsessted som muligt med det formål at give de studerende de bedst mulige betingelser for at koble teori og praksis’. Bogen ‘Læring og vejledning i praksis’ handler om, hvordan vejledning af de studerende er med til at skabe sammenhæng mellem teori og praksis særligt i forbindelse med praktikophold under uddannelsen til pædagog. Første del handler om, hvordan praktikforløbene er vigtige læringsforløb, hvor der skal skabes sammenhæng mellem teori og praksis, og hvor den studerende gerne skal begynde at finde en faglig identitet. Anden del handler om den studerendes læreprocesser i praksis, og i tredje del beskæftiger forfatteren sig med vejledning, vejledningens rolle, vejledningsformer og vejledningsteori. I fjerde afsnit beskrives nye veje i vejledningsarbejdet. Bogen henvender sig til personer, som beskæftiger sig med læring og vejledning på professionsuddannelserne.


Udkommet på Akademisk Forlag. 176 sider. 299 kr.

 

Bliv medlem