Gå til indhold

Valgtest

Hvem er din kandidat?

Socialpædagogerne lancerer en kandidattest, der har fokus på det socialpolitiske og socialpædagogiske område og kan vise, hvilken folketingskandidat du er mest og mindst på linje med

27. marts 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Det kommer før eller siden – og senest til september. Folketingsvalget nærmer sig, og nu lancerer Socialpædagogerne en kandidattest, hvor man kan teste sine egne holdninger på det socialpolitiske område på kandidaterne til det kommende folketingsvalg – og se, hvem man er mest og mindst enig med.

– Vi vil gerne være med til at skabe en socialpolitisk dagsorden og sætte fokus på vores område, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen om baggrunden for kandidattesten.

Den er opbygget nogenlunde som de tests fx DR og TV2 kører op til folketingsvalgene – men indholdet er altså twistet til udelukkende at have fokus på det socialpædagogiske felt og socialpolitik.

Alle landets folketingskandidater er blevet stillet over for 16 socialpolitiske udsagn, som de så har skullet erklære sig enig eller uenig i. Eller rettere: helt enig, enig, hverken eller, uenig eller meget uenig.

Den kriminelle lavalder bør sænkes til 12 år. Socialt udsatte skal have gratis adgang til tandlæge og livsnødvendig medicin. Forældre til børn og unge, der begår kriminalitet, bør i højere grad end i dag sanktioneres økonomisk.

Sådan lyder tre af udsagnene, og nu kan man som vælger i testen tage stilling til de samme udsagn.

Og ser man fx på svarene fra to af kandidaterne i Fyns Storkreds, er der tydeligt forskellige holdninger til de tre udsagn hos Dansk Folkepartis Jens Henrik W. Thulesen Dahl og Socialdemokraternes Erik Christensen.

Jens Henrik W. Thulesen Dahl erklærer sig enig i, at den kriminelle lavalder skal sættes ned til 12 år og at forældre til børn og unge, der begår kriminalitet, skal kunne straffes hårdere økonomisk og i, at udsatte skal have gratis adgang til tandlægebehandling.

Erik Christensen er også enig i adgangen til gratis tandlægebehandling, men erklærer sig til gengæld ‘helt uenig’ i de to andre udsagn.

Andre udsagn handler fx om retten til adgang til fixerum, flere herberger for hjemløse og om brugen af frivillighed i den offentlige sektor.

Ind i debatten

Og Socialpædagogernes formand peger på, at det er afgørende, at det sociale område og vilkårene for de mest udsatte danskere kommer til debat i en valgkamp, hvor andre temaer ellers kan løbe med al opmærksomheden:

–  Vi vil gerne være med til at sætte fingeren på, at valget også bør handle om, hvordan vi ser på og prioriterer de socialpolitiske temaer. Vi peger ikke på konkrete partier eller kandidater, men vi synes, at det er vigtigt, at man tager stilling. Og vi synes, at det er vigtigt, at den socialpolitiske dagsorden også spiller en rolle i debatten, siger Benny Andersen.

Kandidattesten bliver altså åbnet nu – og ved redaktionens deadline havde 262 kandidater fra hele partispektret taget imod udfordringen. Det svarer til godt en tredjedel af samtlige kandidater. Blandt de kandidater, der har besvaret testen, er bl.a. socialminister Manu Sareen.

Og flere skal nok komme til, når valget kommer nærmere, lover Benny Andersen.

Testen bliver nemlig for alvor kørt i stilling, når valget bliver udskrevet, siger han – for det er jo ikke kun socialpædagoger, der har godt af at få prøvet holdningerne til socialpolitiske temaer af:

– Vi lancerer testen af to omgange – første gang nu og anden gang, når valget bliver udskrevet. Vi håber naturligvis, at rigtig mange vil prøve testen og på den måde blive klarere på, hvad de enkelte folketingskandidater har af holdninger til udvalgte socialpolitiske temaer, siger Benny Andersen. 


Tag testen: www.kandidattest.dk

 

Bliv medlem