Gå til indhold

Undersøgelse

Ledere langer ud efter love og regler

Unødvendige regler er i vejen for effektivitet, siger offentlige ledere i ny undersøgelse – også de lokale forvaltninger er tunge at danse med

27. marts 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Er lovgivning en barriere for enkle arbejdsgange? Sådan lyder et af spørgsmålene i en ny stor undersøgelse blandt offentlige ledere. Og det er den i den grad, lyder det bragende svar fra ledere, der er organiseret hos enten Dansk Socialrådgiverforening, HK Kommunal eller Socialpædagogerne.

To tredjedele oplever, at der er ting, der foregår unødvendigt bureaukratisk i hverdagen, og seks ud af ti svarer, at den gældende lovgivning står i vejen for en mere ligetil planlægning.

Undersøgelsen ‘De offentlige ledere og Tillidsaftalen – barrierer og drivkræfter’ er lavet for bladet Offentlig Ledelse, der udgives af de tre ovennævnte forbund, og den sigter mod at afdække grundlaget for at bedrive tillidsbaseret ledelse.

Udsagnene har efterfølgende fået en række ordførere fra hele det politiske spektrum til over for nyhedssitet altinget.dk at love at arbejde for at mindske bureaukratiet. De konservatives Per Løkken taler om et skift ‘fra kontrolkultur til en løsningsorienteret kultur’, Venstres Karen Ellemann opfordrer kommunerne til ikke at smøre yderligere lag af bureaukrati på, mens SF’s Trine Pertou Mach kalder afbureaukratisering for ‘fuldstændig afgørende’.

Men lovgivningen, som lederne naturligt nok føler, at de har meget lidt indflydelse på, er langt fra ene om at spille ind. Også manglende opbakning på direktionsgangen i forvaltningen, manglende beslutningskompetence og manglende viden er stopklodser, når det handler om at forenkle og effektivisere, lyder det fra mere end halvdelen af lederne i undersøgelsen.

De lokale politikere får et lidt bedre skudsmål.

Til gengæld føler de offentlige ledere i undersøgelsen sig set og inddraget og med gode muligheder, når det handler om at udøve ledelse. Når det handler om kravene til dokumentation, er ledernes udsagn mere blandede. Mens 85 pct. mener, at den krævede dokumentation giver god mening i forhold til kerneydelsen og er trygge ved at aflevere dokumentationen, så mener fire ud af ti, at den skal afleveres for ofte i forhold til, hvad der ville være effektivt.

Lederne bliver også spurgt om deres egne udviklingsmuligheder som ledere. I top tre ligger ‘mere præcis på kvalitetskrav’, ‘arbejde mere med forventningsafstemning’ og ‘bedre til at fremlægge mine visioner’. 


Læs mere og se hele undersøgelsen på www.offentligledelse.dk

 

Bliv medlem