Gå til indhold

SFI-undersøgelse

Metodemylder på botilbud

SFI har kortlagt de metoder, der bruges på botilbud i Sydjylland. Metodevalget foretages i høj grad af den enkelte medarbejder eller personalegruppe – og de metoder, der er mest evidens for, benyttes kun sjældent

13. marts 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Hvilke faglige metoder bliver der anvendt på sydjyske botilbud for mennesker med enten udviklingshæmning eller sindslidelser? Og hvorfor?

Det spørgsmål har SFI undersøgt for Region Syddanmark, for som SFI-forskerne skriver:

– Metoder i botilbud er ret ukendt land, ikke blot for mennesker i almindelighed, men også for sagsbehandlere og ledere af kommunale afdelinger og for kommunernes politikere.

Formålet med kortlægningen har været at skabe et overblik og beskrive de metoder, der allerede benyttes – og danne et grundlag for, at kommunerne kan udvikle metoder, der hviler på international evidens.

Kortlægningen bygger bl.a. på interviews, spørgeskemaer og botilbuddenes egne beskrivelser på tilbudsportalen. Den viser, at der i forskernes øjne er tale om et ‘metodemylder’, idet der bliver brugt 15 forskellige metoder rettet mod mennesker med udviklingshæmning og 13 rettet mod mennesker med sindslidelser. Den mest udbredte metode på botilbud for mennesker med udviklingshæmning er ‘anerkendende pædagogik’, mens ‘kognitive metoder’ er mest udbredt på botilbud for mennesker med sindslidelser.

Usystematisk metodevalg

SFI-forskerne konkluderer, at de faglige metoder, der anvendes i botilbuddene, i de fleste tilfælde bliver fastlagt internt i personalegruppen – eller af det pædagogiske personale, der har med den enkelte beboer at gøre.

– Dette er bemærkelsesværdigt af flere årsager. Det betyder for det første, at de erfaringer og den dokumentation, som samles op i det administrative system, kommer til at spille en meget lille rolle. Det kan for det andet betyde, at der bliver tale om flydende og i nogle tilfælde måske usystematisk brug af metoder, skriver de.

Endvidere konkluderer forskerne, at ‘det er påfaldende, at de metoder, der er bedst belyst, og som der er mest evidens for effekten af, også er nogle af dem, der er mindst kendt og benyttet.’

Der sker mange forandringer på metodeområdet, og to tredjedele af botilbuddene planlægger at indføre nye metoder til næste år. 


Download SFI’s rapport via www.kortlink.dk/g8fz

 

FAKTA

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit. Eligendi animi tempora, ipsa, repellendus amet dolores ex nesciunt blanditiis dolore autem nisi quas id minima repudiandae laborum molestiae, mollitia totam magnam inventore officiis maiores quam.

  • Lorem ipsum dolor sit.
  • Lorem ipsum dolor sit.
  • Lorem ipsum dolor sit.

658

68686

Bliv medlem