Gå til indhold

OK 2015

Stemmeprocenten skal op

Ved sidste OK-fornyelse lå stemmeprocenten på 26 pct., og det skal gerne blive meget bedre, siger Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen. Arbejdsmarkedsforsker siger, at medlemmernes stemmer har stor betydning

27. marts 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Selv om overenskomsten har afgørende betydning for, hvad der kommer i lønningsposen, var det ved sidste overenskomstfornyelse kun en fjerdedel af Socialpædagogernes medlemmer, der stemte. Og det er en overraskende lille andel, siger arbejdsmarkedsforsker Christian Lyhne Ibsen fra Københavns Universitet.

– Når man tænker på, at socialpædagoger er en relativt velorganiseret og fagligt interesseret gruppe, kunne man godt have forventet en lidt højere deltagelse. Men det er ikke katastrofalt lavt, siger han.

Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen mener ikke, at det er godt nok, når tre ud af fire vælger sofaen.

– Det er vigtigt, at vi får stemmeprocenten op. Både fordi det selvfølgelig er betydningsfuldt for forhandlerne at få medlemmernes klare opbakning, og også fordi det er et vigtigt signal at sende til omverdenen. Jo flere der stemmer, jo mere legitimitet har forhandlerne. Samtidig mener jeg også, at en høj stemmeprocent vil vise, at der er opbakning til den danske model, hvor forhandlingerne om overenskomster jo spiller en meget væsentlig rolle, siger hun.

Hjerteblod

Christian Lyhne Ibsen er enig i, at det har betydning, om stemmeprocenten bliver høj eller lav:

– Det er den danske fagbevægelses hjerteblod, at der er demokrati, og at det er medlemmerne, der bestemmer, om forhandlingsresultatet skal forkastes eller vedtages. Så ligesom man kan sige, at det er et problem for demokratiet, hvis der er lav deltagelse til fx folketingsvalg, er det et problem for fagbevægelsen, hvis der er en lav deltagelse ved afstemninger om overenskomsten. En høj valgdeltagelse giver legitimitet til systemet, siger han.

Verne Pedersen ved ikke med sikkerhed, hvorfor så mange undlader at stemme.

– Måske er de bare godt tilfredse med resultatet, men så er det også vigtigt at stemme, siger hun.

Tillidsrepræsentanterne er vigtige

Christian Lyhne Ibsen forklarer manglende stemmedeltagelse med, at medlemmerne måske ikke føler, at afstemningen er vigtig for dem – men det er i hans øjne helt forkert.

– Afstemningen er helt klart vigtig, for det er jo den, der afgør, om overenskomsten bliver vedtaget, og dermed fx hvad medlemmerne skal have i løn, siger han.

En anden forklaring kan være, at medlemmerne måske ikke helt forstår, hvad de skal stemme om, og derfor kan vejen til en højere valgdeltagelse i hans øjne gå gennem oplysning – fx ved, at repræsentanter for fagforeningen kommer ud på arbejdspladserne og fortæller.

– Metal har også gode erfaringer med i meget høj grad at inddrage tillidsrepræsentanter, der fx har haft en iPad med, så medlemmerne har kunnet stemme her og nu, siger han.

Verne Pedersen lægger også vægt på, at tillidsrepræsentanterne spiller en væsentlig rolle, hvis stemmeprocenten skal stige.

– Det gælder om at sætte overenskomsten på dagsordenen over for kollegaerne og forklare, hvorfor det er vigtigt at stemme. Og så må tillidsrepræsentanterne meget gerne tænke kreativt og finde på nye måder for at få flere til at stemme, siger hun.

Verne Pedersen mener også, at menige medlemmer kan gøre en forskel ved at sætte spørgsmålet om afstemningen på dagsordenen over for kollegaerne. Og så lægger hun vægt på, at forbundet har lavet pjecer, der skal skabe et overblik og gøre det nemt at forstå, hvad der stemmes om, ligesom selve stemmeafgivningen er blevet nemmere, da den foregår elektronisk og fx kan klares med en mobiltelefon.

Verne Pedersen vil ikke sætte et konkret mål for, hvor højt stemmeprocenten skal op for, at det er en succes.

– Men det skal være bedre end sidste gang. Og gerne noget bedre. 

 

Bliv medlem