Gå til indhold

Handicappede

12 millioner til sundhed

Lægetjek til udviklingshæmmede på bosteder og støtte til socialt sårbare med alvorlige sygdomme. Det skal flere steder i landet gennemføres med midler fra ny pulje

27. marts 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Mennesker med udviklingshæmning kan have vanskeligheder med selv at opdage symptomer på sygdomme – og med at fortælle det. Og derfor risikerer de i højere grad end andre at gå med ubehandlede sygdomme.

Det skal der nu rådes bod på i et projekt, hvor udviklingshæmmede beboere fra 28 botilbud i København systematisk kommer til lægetjek hos egen læge samtidig med, at pædagogerne skal uddannes til bl.a. at sikre et bedre samarbejde mellem beboerne og lægen.

Projektet er et af i alt otte projekter, der får støtte fra en ny pulje, der skal sikre en højere grad af lighed i sundhed. Ud over projekter, der har til formål at opspore sygdomme blandt handicappede, handler fire andre projekter om at støtte socialt sårbare mennesker, der har en langvarig eller alvorlig sygdom.

Navigatorprojekter

Eksempelvis får Kolding Kommune 1,4 mio. kr. til såkaldte ‘navigatorprojekter’, hvor sårbare borgere bliver støttet i deres hverdagsliv for bedre at kunne deltage i behandlings- og rehabiliteringsforløb. Det handler både om praktisk hjælp til fx at ordne papirer og følelsesmæssig hjælp til fx at tale om det at være syg.

Ud over Københavns Kommune er det Roskilde, Svendborg og Allerød (i samarbejde med Egedal) kommuner, der har fået midler til at opspore sygdomme blandt udviklingshæmmede, mens det ud over Kolding Kommune er Ishøj og Kerteminde kommuner, der har fået midler til at støtte socialt udsatte med langvarige sygdomme. Også patientforeningen ‘Sjældne diagnoser’ har fået midler til et projekt, der skal hjælpe børnefamilier og voksne, som skal lære at leve med en sjælden og alvorlig diagnose.

I alt er der sat 12 mio. kr. af. De er afsat på Finansloven og blive udmøntet over tre år. 

 

Bliv medlem