Gå til indhold

Læserbrev

Fortsat hetz

27. marts 2015

Artikel

Forfattere: Af Søren Virenfeldt, tidligere forstander og Solhaven

Kære Benny Andersen. Du fortsætter hetzen mod Solhaven. Et anklageskrift er en påstand og ikke udtryk for, hvad der rent faktisk er sket. Det er retssagen, som afgør det. Og her fandt en enig domsmandsret, en juridisk dommer og to lægdommere, at ingen på Solhaven var skyldige. Anklageskriftet faldt til jorden, og du burde være glad på et af dine medlemmers vegne, undertegnedes, men fortsætter hetzen som om ingen dom er blevet afsagt.

Hvis du, mens Solhaven eksisterede, havde brugt tid på at besøge os og sætte dig ind i, hvad vi lavede, ville du erfare, at på Solhaven har vold aldrig været en del af pædagogikken, som du påstår trods rettens dom om det modsatte. Magtanvendelser har altid været en nødbremse.

I øvrigt er det svært at tage dig alvorligt, når du konstant modsiger dig selv og din fagforening. Således meldte Socialpædagogerne ud her i januar måned, og fik kritik for det af Børns Vilkår, at magtanvendelsesmulighederne skulle ændres, så pædagoger på anbringelsesstederne fik mere magt over for de anbragte børn. Og når det drejer sig om din evindelige snak om, at bare der havde været flere uddannede pædagoger på Solhaven, så ville magt kunne være undgået, skulle du måske se lidt indad og huske, at på det punkt er du enig med mig. Har du glemt, at Socialpædagogerne i 2012 selv rejste en stærk kritik af den eksisterende generalistuddannelse. Den var et fremskridt for 20 år siden, men var nu ubrugelig i forhold til bl.a. arbejdet med unge med alvorlige sociale problemer. De nyuddannede kender ikke dette socialpædagogiske fagområde, skrev du dengang, og forlangte en helt ny særlig socialpædagogisk uddannelse.

Ja, det er jo også Solhavens erfaring, hvorfor vi tog konsekvensen og lavede vores egen praksisuddannelse i samarbejde med konsulentfirmaet SPUK. En uddannelse som du i din arrogante fagforenings formandsstol hele tiden har ignoreret. 

 

Bliv medlem