Gå til indhold

Brugerundersøgelse

Tilfredshed med boformer for hjemløse

SFI har lavet en ny undersøgelse blandt brugere af forsorgshjem og andre boformer for hjemløse. Undersøgelsen peger på stor tilfredshed – og mange udfordringer

13. marts 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Det har været dejligt at bo her. De (personalet, red.) har hjulpet mig meget bare ved at være her.

Sådan siger en af deltagerne i en brugerundersøgelse blandt beboere på forsorgshjem, herberger og andre boformer for hjemløse.

Undersøgelsen, der er lavet af SFI, viser en generel tilfredshed, idet 9 ud af 10 er tilfredse eller meget tilfredse. Alligevel drømmer de fleste om egen lejlighed, og tilfredsheden skal også ses i lyset af, at alternativet kan være livet på gaden, der fx kan være meget utrygt. Fx siger en deltager i undersøgelsen:

– Da jeg sov på gaden, sov jeg med en ti centimeter lang springkniv, men jeg har ikke kniven her. Den er væk nu.

Formålet med undersøgelsen har været at få brugernes perspektiv, og den bygger på 15 dybdegående interviews og spørgeskemasvar fra 185 brugere.

Misbrugsproblemer

Undersøgelsen peger også på en række problemer. Eksempelvis svarer 18 pct. at støj og uro i høj grad er et problem – mens næsten halvdelen svarer, at det kan være et problem at bo et sted, hvor andre har misbrugsproblemer. Som en kvinde siger:

– Det er noget, som stresser andre, som måske kæmper rigtig meget for at holde sig ude af det. Jeg har set en kædereaktion, hvor den ene falder i med druk, og så begynder den næste også, og pludselig vælter alle rundt.

Ni ud af ti brugere drømmer om at flytte i egen bolig, men undersøgelsen påpeger en række barrierer. Eksempelvis fortæller over halvdelen, at de ikke fik nogen social støtte sidst de boede i egen bolig. Om det lyder en af rapportens konklusioner:

‘Her afdækker undersøgelsen et betydeligt potentiale for en bedre forebyggelse mod udsættelser og hjemløshed. Ligeledes peger undersøgelsen på, at den ofte lange ventetid på en bolig kan være frustrerende for de hjemløse borgere.’

Undersøgelsen peger også på et potentiale for at styrke og forbedre kontakten mellem de hjemløse og kommunens sagsbehandlere. 


Læs mere om SFI’s rapport via www.kortlink.dk/g7pb

 

Bliv medlem