Gå til indhold

Brugerundersøgelse

Kritik af tilbud til stofmisbrugere

Skandaløst ringe hjælp, der har karakter af parkering på metadon. Sådan karakteriserer Rådet for Socialt Udsatte en del af den såkaldte substitutionsbehandling. Kritikken kommer på baggrund af en undersøgelse blandt brugerne

27. marts 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Det ville være bedre, at udleveringen var spredt ud over længere tid, simpelt hen. Det gør det jo bl.a. nemmere for folk at sælge ting og sager, når der er mange på en gang. Og det gør det sværere for dem, der gerne vil prøve at lade være.

Sådan lyder kritikken fra en mand i 40’erne, der har medvirket i en tilfredshedsundersøgelse blandt brugere af behandling med metadon og anden substitutionsmedicin.

Undersøgelsen, der er bestilt af Rådet for Socialt Udsatte, får i overført betydning rådets formand til at hæve stemmen. Jann Sjursen siger:

– Substitutionsbehandlingen i Danmark lider af slitage. En stor gruppe aktive stofmisbrugere får ingen hjælp. Og mange af dem, der får hjælp, får en hjælp, der er så skandaløst ringe, at den har karakter af parkering af de dårligst fungerende misbrugere på metadon eller anden substitutionsmedicin. Det er ganske enkelt for dårligt og uværdigt.

Nemt for pushere

Et af kritikpunkterne går på, at udleveringen af medicinen sker i bestemte tidsrum, hvor mange stimler sammen. Det gør det nemt for pushere – og det gør det svært at deltage i fx uddannelse eller aktivering. Om det siger Jann Sjursen:

– Når mennesker i substitutionsbehandling har svært ved at passe deres arbejde, fordi de skal møde i behandling i et bestemt tidsrum på dagen, så tager man sig jo lidt til hovedet. Behandlingssystemet bliver en barriere for brugerne i forhold til at knytte sig til arbejdsmarkedet. Og når brugerne samtidig fortæller, at de korte udleveringstider er med til at øge risikoen for, at man bliver tilbudt stoffer, så nærmer man sig jo næsten noget kriminelt.

Undersøgelsen viser også, at op til 40 pct. slet ikke eller kun i mindre grad føler, at de får hjælp til at blive stoffrie, får det psykisk bedre, får hjælp til økonomi, får et bedre helbred eller får forbedret deres boligsituation.

I alt har 220 brugere deltaget i undersøgelsen, der er lavet af Center for Rusmiddelforskning og KABS Viden. 


Hent rapporten via dette link: www.kortlink.dk/gb9m

 

Bliv medlem