Gå til indhold

Servicelov

Minister dykker ned i høringssvarene

Vil kigge på de mange kritikpunkter i høringssvarene, inden der bliver udarbejdet et nyt høringsforslag

13. februar 2015

Artikel

Forfatter: Af Lone Marie Pedersen

Da socialminister Manu Sareen (R) havde modtaget alle høringssvarene til en ny servicelov, valgte han at udsætte lovforslaget til senere. På mødet den 28. januar med folketingspartiernes socialpolitiske ordførere fortalte socialministeren, at han havde valgt at udsætte lovforslaget, fordi der var kommet rigtig mange høringssvar.

Socialministeriet oplyser til Socialpædagogen, at ministeriet nu vil gennemgå svarene grundigt, og man vil især være opmærksom på nogle af de kritikpunkter, som er rejst i høringssvarene og se på, om der er andre måder at gøre tingene på end dem, der er beskrevet i lovforslaget. I den forbindelse vil man kigge på erfaringer andre steder, fx i udlandet og eventuelt også i nogle frikommuner herhjemme.

Et nyt lovforslag vil først blive fremsat efter det kommende folketingsvalg.

Vi venter spændt

Hos Socialpædagogerne venter man spændt på, hvad der kommer med i et nyt lovforslag.

– Nu ligger bolden hos socialministeren, siger Socialpædagogernes formand Benny Andersen.

Helt grundlæggende er Socialpædagogerne enig med socialministeren i, at der er brug for at ændre serviceloven på nogle afgørende punkter, men man skal ikke forringe forholdene for de handicappede.

Derfor har Socialpædagogerne bl.a. forslået i deres høringssvar, at de handicappolitiske grundprincipper om kompensation og ligebehandling skrives med ind i formålsparagrafferne i den nye servicelov, så den handicappede også fremover er sikret ret til en hjælp, der er med til at kompensere handicappet, og som i videst muligt omfang sidestiller den handicappede med andre borgere.

Socialpædagogerne foreslår desuden, at den handicappede fortsat skal have ret til et dagligt miljøskifte. Og man skal have adgang til at klage over at blive placeret i en bestemt målgruppe, som er afgørende for den hjælp, man får tildelt.

– Placeringen skal kunne prøves via klage- og ankesystemet, siger Benny Andersen. 

 

Bliv medlem