Gå til indhold

Retssag

Solhaven-sagen endte med frifindelse

Der manglede beviser, lød det fra dommeren i Solhaven-sagen – sagen er under alle omstændigheder tragisk, mener Socialpædagogerne

13. februar 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Det var påstand mod påstand, konstaterede dommeren. Så selvom anklageskriftet var fuld af beskrivelser af episoder, som anklageren mente burde føre til domfældelse, så endte den langstrakte retssag mod lederen og 11 ansatte på det nu lukkede opholdssted Solhaven med en frifindelse til alle anklagede.

Anklageskriftet mod de 12 anklagede rummede 75 punkter og talte bl.a. om slag, spark, kvælergreb og systematiske ydmygelser, og påstandene om vold kunne have udløst en dom med en maksimumsgrænse på op til seks års fængsel. Bag anklagerne stod i alt 20 unge, der tidligere har været anbragt på Solhaven.

Men efter 57 retsmøder frifandt Retten i Aalborg altså alle anklagede for alle forhold.

Dommer Poul Erik Nielsen konstaterede i sin begrundelse for frifindelsen, at det var tale om ‘mange gamle forhold’.

– Vi har været helt tilbage i episoder fra 2005. Forløbene har været svære at huske for mange, og der har stort set ikke været vidner, der har været udenforstående i forhold til de unge, sagde han.

Og så påpegede han, at anklagemyndigheden ikke har kunnet føre bevis for de forhold, anklageskriftet hviler på:

– Det har været påstand mod påstand i størstedelen af sagen. Men det er anklageren, som har bevisbyrden, og på den baggrund er retten nået frem til, at der ikke er ført tilstrækkelige beviser, sagde Poul Erik Nielsen.

Hos anklagemyndigheden mener Lene Lentz ikke, at man kunnet have handlet anderledes:

– Der var grundlag for at prøve sagen, når 20 unge anmelder et bosted for vold. Og så er det op til domstolen at vurdere, om anklagen holder. Vi kunne ikke gøre det anderledes, sagde hun efter domsafsigelsen.

Efter dommen havde Statsadvokaten i Viborg 14 dage til at anke sagen. Fristen udløb den 11. februar – altså efter dette blads deadline.

En tragisk sag

Hos Socialpædagogerne betegner formand Benny Andersen sagen som ‘tragisk’:

– Det har været en lang og tung sag. Vi respekterer naturligvis retssystemet og anerkender dommen i dag. Men tilbage står, at der er tale om en sag, der peger på en lang række dårlige anbringelser. For uanset udfaldet af dommen i dag må vi konstatere, at der tilbage står en stor gruppe frustrerede unge. Det er et stort problem, som vi må tage alvorligt, siger Benny Andersen.

– Vi har tidligere peget på det uhyre væsentlige der ligger i den rigtige visitation og matchning af børn og unge og det rigtige anbringelsessted. Den her sag vidner om, at der ikke er sket nogen særlig indsigtsfuld matchning, siger han.

Benny Andersen peger også på, at sagen vil kaste lange skygger ind over det socialpædagogiske arbejde:

– Det er vi rigtig ærgerlige over. For det, de 12 medarbejdere var anklaget for, rimer på ingen måde med den fagligt dygtige indsats, vores medlemmer leverer på landets døgninstitutioner, opholdssteder og i plejefamilierne, hvor der bliver leveret et godt stykke arbejde med at flytte udsatte børn og unge. Og de ting, de 12 var anklaget for at udsætte de unge på Solhaven for, er ikke en del af den socialpædagogiske værktøjskasse eller faglighed.

Han peger også på, at det er afgørende, at fagligheden er i orden:

– Vi må konstatere, at kun to-tre ud af 70 ansatte på Solhaven har haft en socialpædagogisk uddannelse. Så vi må tage afstand fra generelle udtalelser om, at pædagoger udøver vold over for anbragte børn og unge, siger Benny Andersen.

Ikke pædagogik

Også formand for Børns Vilkår, Rasmus Kjeldahl, hæfter sig ved fraværet af uddannet personale på stedet – og glæder sig over, at der nu er kommet fokus på nødvendigheden af fagligt uddannet personale. Og så er han bekymret på de unges vegne:

– Dommen illustrerer, at der skal meget til for at bevise, at man har været udsat for overgreb. Der skal åbenbart foreligge rapporter fra skadestuen, fotos og eksterne vidner. Ellers er det tilsyneladende ikke stærkt nok, konstaterer han over for ritzau.

Men Rasmus Kjeldahl er alligevel glad for, at sagen har kørt:

– Forhåbentlig vil vi ikke igen se en så massiv sag. Vejen frem er ikke retssager, men et ordentligt tilsyn, der sikrer den rigtige faglighed og at reglerne for magtanvendelse overholdes, mener formanden for Børns Vilkår.

Lektor Karin Kildedal fra Aalborg Universitet, der tidligere har været medforfatter på en bog om Solhaven, peger på, at sagen har haft et centralt budskab:

– Sagen har først og fremmest betydet, at der er et øget behov for at understrege, at magtanvendelse aldrig må være en del af pædagogikken. Det kan være et redskab, man kan blive nødt til at gribe til, hvis den unge er til fare for sig selv og andre. Og særligt i forhold til så sårbare unge, der var på Solhaven, er der brug at diskutere metoderne hele tiden, siger hun til ritzau.

I Børnerådet mener formand Per Larsen, at det var godt, at sagen blev undersøgt grundigt:

– Det eneste, der bekymrer mig nu, er faktisk, om det nu afskrækker folk fra at indgive underretninger, hvis de er bekymrede, siger han.

Solhaven gik konkurs under den lange retssag og lukkede i september 2013. Ifølge oplysninger fra forsvarerne overvejer den tidligere leder af Solhaven og stedet selv nu at anlægge erstatningssag. 

 

Bliv medlem