Gå til indhold

OK 2015

Store forlig på plads

Forhandlingsfællesskabet og KL har indgået et treårigt OK-forlig – også aftaler på statens område og for lærerne

27. februar 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Blækket på aftalen var knapt tørt, da forbundsformand Benny Andersen 16. februar efter en weekend med over 50 timers marathon-forhandlinger kunne fremlægge OK 2015-aftalen mellem Forhandlingsfællesskabet og kommunerne for forbundets hovedbestyrelse. HB-mødet startede kl. 10 – og aftalen var blevet underskrevet kl. 9.

Men omend han var træt, så var Benny Andersen også tilfreds med det treårige forlig: 

– Det er et godt forlig, hvor vi – før vi skal forhandle om egne midler – har sikret en pæn generel lønstigning på 5,42 pct., når man regner reguleringsordningen med. Det er en reallønsforbedring, der vil kunne mærkes, og det er rart efter to overenskomstfornyelser i 2011 og 2013 med meget beskedne lønstigninger, sagde Benny Andersen til forbundets hovedbestyrelse – med den bemærkning, at forventningen er, at prisen i de kommende tre år kun vil stige mellem 3 og 3,8 pct.

Alt i alt er den samlede ramme for aftalen på 6,47 pct., og efter den generelle aftale var der så afsat 0,4 pct. til organisationernes egne forhandlinger, der afsluttes nogle dage efter, dette blad udkommer.

– Det lyder jo godt, men jeg havde hellere set nogle af pengene brugt på generelle lønstigninger, konstaterede Benny Andersen.

Meget på plussiden

Men der er ganske meget, der tæller på plussiden påpegede han:

– Vi har fået nogle ekstra midler til døgnarbejdsområdet, hvor der er afsat 30 mio. kr. til arbejdstidsprojektet. Vi kom igennem med et uddannelsesprojekt for de lavestlønnede ufaglærte over 25 år, hvor der er afsat 20 mio. kr., og det vil komme medhjælperne i vores forbund til gode. Og der er øremærket mere barsel til fædrene, opsummerede Benny Andersen.

– Vi kan også være tilfredse med, at tryghedspuljen fortsætter – man håber jo ikke at komme i den situation, men vi kan se, at vores medlemmer flittigt har brugt puljens mulighed for støtte til uddannelse i opsigelsesperioden, konstaterede han.

Og så er Benny Andersen ikke mindst tilfreds med, at forliget indeholder et nyt samarbejdssystem, der skal sikre et bedre psykisk arbejdsmiljø. Det tæller bl.a. et rejsehold, der skal vejlede og hjælpe ude på de kommunale arbejdspladser. Der er afsat 24 mio. kr. årligt i de næste tre år til projektet.

Tilbageviste KL-krav

Som altid i OK-forhandlinger er der også denne gang en række punkter, hvor det positive består i de ting, forbundene har undgået i forhandlingerne – krav fra KL, der ikke er blevet til noget:

Den helst store knast i forhandlingerne har ligget på MED-området, hvor KL helt ville af med forhandlingsorganerne, og også helst have alle organisationsrepræsentanter ud af Hoved-MED.

– Det lykkedes os at få et pænt kompromis igennem, der bevarer forhandlingsorganerne, og præciserer de kompetencer, som Hoved-MED har. Nu har vi skabt et værn mod yderligere angreb på samarbejdssystemet og TR’ernes beskyttelse, og jeg håber, at vi ikke næste gang bliver mødt med krav, der går ud på at svække samarbejdsorganerne, sagde Benny Andersen.

Endelig fik Forhandlingsfællesskabet afvist de forringelser af seniorvilkårene, der lå i bunken, og den aldersmæssige udskydelse af seniordagene, som især KL har prioriteret højt.

– Det har været et langt sejt træk, men jeg synes, vi har rigtig meget at være glade for med dette forlig, som netop er blevet godkendt af vores hovedbestyrelse, siger Benny Andersen.

Det var i den efterfølgende debat netop slaget om det lokale MED-samarbejde, der optog hovedbestyrelsen mest, men forliget endte med at blive enstemmigt godkendt.

Forlig i staten og for lærere

På det statslige område blev der indgået forlig om en treårig aftale på det generelle område allerede 6. februar, og også det blev fremlagt til hovedbestyrelsens godkendelse:

De 180.000 statsansatte har også udsigt til generelle lønstigninger på 4,50 pct. for hele perioden.

Reguleringsordningen består – men i en noget magrere udgave: Hvis de private lønninger stiger, følger de statslige lønninger med 80 pct. af vejen. Skulle de private derimod falde – hvilket der ikke er meget, der tyder på – følger de statslige lønninger med hele vejen ned.

Og så er der på statens område aftalt et projekt, der skal gentænke den danske model på lokalt niveau for at styrke det lokale samarbejde.

Dette sidste projekt fik formand Benny Andersens rosende ord med på vejen – og herefter godkendte hovedbestyrelsen det indgåede forlig.

Lærerne har også fået et forlig at forholde sig til: Lærernes Centralorganisation (LC) og KL har indgået et forlig, der også dækker lærere ansat på kommunale døgninstitutioner med intern skole.

Det lykkedes ikke at nå frem en ny arbejdstidsaftale til erstatning for den forkætrede Lov 409. I stedet blev man enige om et fælles såkaldt forståelsespapir, der rummer nogle klare anbefalinger til de lokale parter om, hvordan lærerne skal have mulighed for planlægning, forberedelse og efterbehandling af undervisningen. Desuden indeholder papiret også anbefalinger til de lokale parter om at indgå decentrale arbejdstidsaftaler. 


Når organisationsforhandlingerne er færdige omkring 1. marts, sendes det samlede resultat til urafstemning blandt medlemmerne. Læs mere om de enkelte forlig og følg med i forhandlingerne på www.sl.dk/ok2015 og www.facebook.com/forbundsformand

 

Bliv medlem