Gå til indhold

Marjatta

Ny diplomuddannelse i ledelse

Marjatta og UCSJ er gået sammen om en lederuddannelse og en praktikvejlederuddannelse

27. februar 2015

Artikel

Forfatter: Af Lone Marie Pedersen

Et samarbejde mellem uddannelsescenter Marjatta og University College Sjælland (UCSJ) resulterede i efteråret 2014 i, at det første hold pædagogstuderende kunne tage den social- og specialpædagogiske del af uddannelsen til professionsbachelor på Marjatta, der bygger på Rudolf Steiner-pædagogik. Nu bliver samarbejdet udvidet til også at omfatte en diplomuddannelse i ledelse. Marjatta og UCSJ planlægger i fællesskab at gennemføre de første seks moduler, som svarer til 30 ECTS-point ud af uddannelsens samlede 60 ECTS-point.

Om uddannelsen skriver de to udbydere:

‘Vi har sammensat en uddannelse, som på den ene side opfylder diplomuddannelsens krav om forskellige teoretiske vinkler på ledelse, fokus på udviklingen af det personlige lederskab og forståelse af overordnede styrings- og organisationsteorier. Vi har tilføjet et fokus på bæredygtighed, nærvær og kreativitet til den traditionelle diplomuddannelse. Vi vil lave fordybelsesdage, inddrage musik og teater og andre kreative aktiviteter, der nuancerer læringen i forhold til din lederuddannelse’.

Første hold starter efter sommerferien, og undervisningsstedet bliver på UCSJ’s Campus Roskilde, som er valgt, fordi det geografisk er forholdsvis let at nå til for kursisterne, der overvejende forventes at komme fra store dele af Sjælland. Hvert modul har et forløb på otte uger med en ugentlig undervisningsdag plus to dage internat.

Praktikvejlederuddannelse

Marjatta og UCSJ samarbejder også om at udbyde praktikvejlederuddannelsen, og det første hold er netop afsluttet med et godt resultat, fortæller Lisbet Kolmos, leder af Marjattas Seminarium.

– Praktikvejlederuddannelsen følger de almindelige regler. Derudover putter vi lidt mere kreative ting og fordybelse ind i uddannelsen. Fordybelsen består i, at man går i dybden med et tema, som føles vigtig for hele gruppen.

Næste hold starter efter sommerferien. Praktikvejlederuddannelsen løber over otte uger med en ugentlig undervisningsdag. 


Læs om de to uddannelser på: www.ucsj.dk/videreuddannelse

 

Bliv medlem