Gå til indhold

Evidens

Vi ved ikke om pengene hjælper

Artikel i Mandag Morgen genopliver debatten om, hvorvidt udgifterne til socialområdet bliver brugt rigtigt

27. februar 2015

Artikel

Forfatter: Af Lone Marie Pedersen

Hvert år bruger -Danmark over 40 mia. kr. på at hjælpe udsatte børn, handicappede og voksne med sociale problemer. Men vi ved himmelråbende lidt om effekten af de indsatser, der bliver sat i værk, skriver Mandag Morgen.

Ofte famler sagsbehandlere i blinde, når de efter bedste evne forsøger at hjælpe sårbare børn, familier med misbrug, hjemløse, sindslidende og andre udsatte grupper med at få bugt med deres problemer, skriver bladet.

Socialstyrelsen anslår, at under 10 pct. af de mange sociale milliarder bliver brugt på evidensbaserede metoder. Kun ca. hver tredje kommune anvender én eller flere af de evidensbaserede metoder på voksenområdet. På børneområdet er det to ud af tre kommuner. Flere fremtrædende eksperter, som Mandag Morgen har talt med, opfordrer nu til et opgør med den vanetænkning, der præger området. De sociale indsatser bør i højere grad basere sig på viden om, hvad der virker, så de mange milliarder bliver brugt på metoder med størst nytteværdi.

– Vi bruger mange penge på sociale indsatser, som vi ikke er sikre på virker. Der er et stort behov for at vide mere om, hvad der virker, siger Agi Csonka, der er direktør i SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd.

– Der er også ting, som vi ved virker, men som vi alligevel ikke sætter i værk. Hvis bare vi implementerede og brugte den viden, vi allerede har, kunne vi spare milliarder af kroner på forebyggelse af problemer.

Den uendelige historie

Men så enkelt ser det ikke ud, hvis man læser et par af indlæggene på Mandag Morgens facebookside.

Mette Strømgaard Dalby fra Kolding skriver: ‘Så trækker vi igen retorikken om nytteværdi og cost-benefit op af hatten. Ingen kan være uenig i at pengene skal bruges bedst muligt, men den præventive indsats – jævnfør KL’s ‘invester, før det sker’ – er jo netop der, hvor man har skåret og skåret – på de udførende pædagoger, sagsbehandlere og lærere. Evidens er godt, og det samme er nytteværdi, vi skal bare huske, at der skal faglighed til at udføre det sociale arbejde og tid til vidensdeling og erfaringsopsamling i en tæt kobling mellem teori og praksis. Det ‘spild’, der tales om i artiklen, er jo mennesker.’

Anne Worning, direktør for Center for Social Økonomi, advarer mod for megen fokus på evidens.

‘Et gammelt ordsprog siger ‘hvis det var let, var det gjort’. I alle mine 40 år i socialt arbejde lyder samme sang med mellemrum. Socialt arbejde handler om mennesker. Mennesker er forskellige. Der er ikke tale om ‘rigtig pille i rigtig mund’. Vi kan ikke evidensbasere alle elementer i social intervention. Vi kan ikke dokumentere alment generaliserbare metoder. Derfor fortsætter denne diskussion i det uendelige’. 

 

Bliv medlem