Gå til indhold

Bogomtale

Resiliensprocesser

13. februar 2015

Artikel

Forfatter: Redigeret af Lone Marie Pedersen

Af Ida Skytte Jakobsen

En gang imellem hører man om et menneske, der klarer sig godt på trods af betydelig modgang eller traumatiske oplevelser. Resiliens bliver ofte brugt som betegnelse for dette fænomen, men spørgsmålet er, hvad resiliens i grunden er, skriver forfatteren i pressematerialet, som er sendt ud sammen med bogen. Bogen er en introduktion til begrebet resiliens og viser, hvordan resiliens kan forstås som en proces, som opstår i relationerne mellem personen og de miljøer, som han eller hun indgår i. Samtidig fortæller bogen, hvordan viden om resiliensprocesser kan bruges til at styrke disse relationer i praksis. Forfatteren skriver i bogen, at resiliens er på vej til at blive et centralt begreb i socialt arbejde, og hovedbudskabet fra vidensområdet om resiliensprocesser er, at beskyttelse kan gøre en forskel, og at det har betydning, at professionelle fremmer og støtter beskyttelsesfaktorer og helingsprocesser for børn og unge i udsatte positioner. Bogen henvender sig især til medarbejdere, der arbejder med udsatte børn og unge.


Udkommet på Akademisk Forlag. 171 sider. 249 kr.

 

Bliv medlem