Gå til indhold

Bogomtale

Angsten for opdragelse

13. februar 2015

Artikel

Forfatter: Redigeret af Lone Marie Pedersen

Af Per Bjørn Fords og Arne Johan Vetlesen

Bogen er skrevet af to norske forfattere. Den ene er moralfilosof (Arne Johan Vetlesen), den anden pædagog. De deler en fælles interesse for opdragelse og dannelse og skriver i forordet, at formålet med bogen er at bidrage til en ny, mere dristig debat om noget så grundlæggende som opdragelse og dannelse. De mener, at der både er behov for en ny debat og en ny praksis, der forholder sig til verdens tilstand. De taler om nødvendigheden af tydelighed, voksenansvar og autoritet i opdragelsen af børn – ikke kun for det enkelte barns skyld, men for alles skyld. Perspektivet er ikke kun personligt, men samfundsetisk. En af deres pointer er, at det er nødvendigt at gøre op med angsten for opdragelse og i stedet løfte blikket fra det nære og private ud mod en verden præget af alarmerende miljøproblemer, voksende sociale og økonomiske skel, tilspidsede kulturkonflikter og fælles værdier i forfald. Det er nødvendigt at opdrage børnene til bevidsthed om og ansvarsfølelse over for de udfordringer, de kommer til at møde


Udkommet på Klim. 276 sider. 299 kr.

 

Bliv medlem