Gå til indhold

Aarhus

Lønkrav til private opholdssteder

Aarhus Kommune kræver ordnede løn- og arbejdsforhold på de private, sociale institutioner, som kommunen køber ydelser hos. Hensynet til barnets tarv skal dog veje tungere end hensynet til arbejdsvilkårene

13. februar 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Godt, så aftaler vi, at Peter flytter ind hos jer. Og så mangler I bare lige at skrive under på, at løn, arbejdstid og andre vilkår er i orden.

Sådan kan det – i overført betydning – komme til at lyde næste gang, Aarhus Kommune køber en ydelse af et privat opholdssted eller andre private, sociale institutioner.

Som den første kommune i Danmark har Aarhus Kommune indført en arbejdsklausul på det sociale område. Den indebærer, at det indskrives i kontrakten, at ‘løn (herunder særlige ydelser), arbejdstid og andre arbejdsvilkår ikke er mindre gunstige end dem, der gælder for arbejde af samme art i henhold til en kollektiv overenskomst indgået af de inden for det pågældende faglige område mest repræsentative arbejdsmarkedsparter i Danmark, og som gælder for hele det danske område’.

En sådan arbejdsklausul har tidligere kun været kendt inden for andre brancher som fx byggeriet.

Thomas Medom (SF), der er rådmand for sociale forhold og beskæftigelse i Aarhus, siger:

– Aarhus Kommunes Socialforvaltning købte i 2014 for mere end 100 mio. kr. hos private, og derfor er det helt naturligt, at vi stiller visse krav til arbejdsforholdene på stederne. Det har vi som en meget stor indkøber en moralsk forpligtelse til.

Stolthed i kredsen

Hos Socialpædagogerne i Kreds Østjylland bliver arbejdsklausulerne modtaget med stor glæde.

– Det her er noget, vi i flere år har forsøgt at vinde gehør for hos politikerne i Aarhus, og nu har de taget det til sig. Nu håber vi, at det kan inspirere landets 97 andre kommuner, siger kredsformand Gert Landergren Due.

Ifølge Serviceloven skal kommunerne først og fremmest tage hensyn til et barns tarv eller en voksens rettigheder, når der gives et socialt tilbud, og hensynet til barnets tarv kommer da også til at overtrumfe hensynet til ordnede arbejdsvilkår. Hvis der kun er ét tilbud, der matcher et barns behov, kan stedet nægte at underskrive klausulen om arbejdsvilkårene – og så skal Aarhus Kommune alligevel anbringe barnet på stedet.

– Men i praksis vil der ofte være flere tilbud at vælge imellem, og derfor mener jeg, at arbejdsklausulen kommer til at få en ret stor betydning, siger Gert Landergren Due.

Han påpeger, at flere tidligere undersøgelser har vist, at medarbejdere på fx private opholdssteder uden overenskomst har lidt dårligere forhold end overenskomstansatte.

– Selv om lønudbetalingen måske er den samme, kan der fx være en lavere indbetaling til pension eller et højere antal arbejdstimer, så timelønnen reelt er lavere, siger han.

Selv om Aarhus Kommune ikke stiller krav om overenskomst – men om forhold, der ikke er ringere end overenskomsten – forventer Gert Landergren Due, at arbejdsklausulen vil få flere til at tegne overenskomst.

– Overenskomsten vil være den nemme vej i forhold til, hvis den enkelte arbejdsgiver skal regne det hele ud selv – og det er en fordel for arbejdsgiveren at have en samlet modpart at forhandle med, siger han.

Også for offentligt ansatte vurderer Gert Landergren Due, at arbejdsklausulen er en gevinst.

– Især ungeinstitutioner er blevet mødt med et krav om, at taksten skal ned, fordi de private kan gøre det billigere – men det kan de private kun, fordi de konkurrerer på løn- og arbejdsvilkår. Så jeg synes faktisk, at det her er ret stort.

Rådmand Thomas Medom opfordrer KL til at arbejde for, at arbejdsklausuler indgår som et kriterium for, at socialtilsynene kan godkende et privat tilbud.

Ifølge Jyllands-Posten overvejer rød blok i København at gå i Aarhus’ fodspor. 

 

Bliv medlem