Gå til indhold

Underretninger

Hver fjerde fører til ingenting

Kæmpe forskelle på kommunernes håndtering af underretninger

11. december 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Skræmmende. Sådan betegner Socialpædagogernes formand Benny Andersen tal fra den første opgørelse af underretninger til kommunerne om udsatte børn og unge. Den viser, at i hver fjerde sag foretager kommunerne sig ingenting, og at der er endog meget store forskelle på, hvordan kommunerne reagerer på underretningerne.

Det er Ankestyrelsen, der for første gang har lavet statistik over underretningerne og har set på, hvordan landets 98 kommuner håndterede dem i de sidste tre kvartaler af 2014, hvor der blev foretaget 64.652 indberetninger til kommunerne.

Underretningerne kommer bl.a. fra professionelle, der har med de udsatte børn og unge at gøre i det daglige – fx pædagoger og skolelærere – og fra sundhedsvæsenet, men også fra fx politiet og via anonyme henvendelser. Skolerne står for en femtedel af alle underretninger. Og omsorgssvigt er den hyppigste begrundelse for underretningen.

I en tredjedel af tilfældene kørte der allerede en sag om barnet eller familien, og underretningen førte derfor ikke til nye tiltag.

I hver femte, altså 20 pct. af tilfældene, førte underretningen til oprettelsen af en sag og iværksættelse af en børnefaglig § 50-undersøgelse.

Men i 26 pct. af sagerne førte underretningerne ikke til noget, viser Ankestyrelsen. Her har kommunerne vurderet, at underretningen var grundløs.

Samtidig viser opgørelsen, at der er kæmpe forskelle på, hvornår kommunerne vurderer, at der er behov for at sætte gang i en § 50-undersøgelse. I Lemvig i den ene ende af skalaen skete det i 66 pct. af underretningssagerne (de resterende 34 pct. handlede om verserende sager), og i den anden ende af skalaen er det fx i Silkeborg kun sket i 4 pct. af sagerne, mens 49 pct. af sagerne er afsluttet umiddelbart.

Det foruroliger Socialpædagogernes formand: 

– Jeg synes, at det er skræmmende. Vi taler altså om underretninger fra professionelle om børn eller unge, som vurderes til at være udsatte. Og de store forskelle på, hvornår en kommune vurderer, om en underretning skal føre til en § 50-undersøgelse, tyder på, at sagsbehandlingen og myndighedsarbejdet ikke bliver gjort godt nok. Er vi helt sikre på, at børnene får den hjælp, de har behov for? Det tror jeg desværre ikke, siger Benny Andersen. 


Find Ankestyrelsens statistik via www.kortlink.dk/hzaf

 

Bliv medlem