Gå til indhold

Politik

Input til demens-handleplan

Med satspuljen er der afsat 470 mio. kr. til en national handlingsplan for demens. Socialpædagogerne er sammen med en række andre organisationer inviteret til at give deres input

11. december 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Hvordan kan Danmark blive et mere demensvenligt samfund? Og hvad skal der til for at styrke indsatsen over for det stigende antal danskere med en demenssygdom og deres pårørende? De spørgsmål vil sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V) gerne have svar på med henblik på at udforme en national handlingsplan for demens – en plan, der er sat 470 mio. kr. af til i satspuljen.

Og Socialpædagogerne er klar med flere bud.

– Vi socialpædagoger er vigtige spillere på banen, når det drejer sig om demens. Hidtil har debatten især været præget af en sundhedsfaglig tilgang – men den socialpædagogiske faglighed har rigtig meget at byde på i forhold til demens, fordi vi med vores uddannelse jo har en helhedsorienteret tilgang til at udvikle og fastholde den enkeltes kompetencer og skabe bedre rammer for livskvalitet. Der er også allerede socialpædagoger ansat på nogle plejecentre, siger Socialpædagogernes næstformand Verne Pedersen.

For nylig var hun sammen med repræsentanter for bl.a. lægeforeningen, FOA, psykologforeningen, Ældresagen og forskellige brugerorganisationer inviteret til et rundbordsmøde, hvor Sophie Løhde sad for bordenden.

Her forklarede Verne Pedersen, hvad den socialpædagogiske faglighed går ud på – og hvordan den kan inddrages i demensarbejdet – fx i forhold til at modvirke ensomhed, fremme livskvalitet og forebygge magtanvendelser og vold mod personalet. Hun fortalte også ministeren, at socialpædagoger har erfaring i at arbejde med de etiske problemstillinger, der ligger i den hårfine balance mellem at sikre borgerens selvbestemmelse og undgå omsorgssvigt.

Har du selv input?

– Jeg lagde endvidere vægt på behovet for en tidlig indsats, lige når demenssygdommen er konstateret, og der er behov for socialpædagogisk støtte til at få skabt sig en ny og meningsfuld hverdag. Såvel forskning som praksiserfaringer viser, at det kan have et forebyggende perspektiv i forhold til sygdommens udvikling, når mennesker med demens fx aktivt bliver inddraget i at definere, hvad der er betydningsfuldt i deres liv – og når de har mulighed for at indgå i sociale fællesskaber med andre ligesindede, fortæller Verne Pedersen.

Til mødet havde hun fire konkrete input til handleplanen:

  1. Der skal ansættes langt flere socialpædagoger på området.
  2. Der skal udvikles forpligtende tværfaglige samarbejder med mulighed for faglig sparring og udvikling.
  3. Der skal udvikles en målrettet og forebyggende indsats over for hjemmeboende mennesker med demens. Det vil fremme hele familiens livskvalitet samtidig med, at der er mulighed for store økonomiske gevinster
  4. Kompetenceudviklingen skal styrkes for de socialpædagoger, der skal arbejde på demensområdet

I de næste mange måneder vil sundheds- og ældreministeren arbejde videre med den nationale handleplan – bl.a. gennem dialogmøder med såvel patienter og pårørende som frontpersonale. I maj afholdes et demenstopmøde, hvor også Socialpædagogerne bliver inviteret. 


Har du selv input til, hvordan socialpædagoger kan bidrage til arbejdet med demens? Så hører Socialpædagogerne gerne fra dig. Kontakt socialfaglig konsulent Linda Bendix på mail: lab@sl.dk

 

Bliv medlem