Gå til indhold

Overgrebspakken

Positive erfaringer i kommunerne

Flere steder er man godt på vej, når det handler om at implementere overgrebspakken, viser ny undersøgelse

11. december 2015

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Tre ud af fire kommuner har positive erfaringer med kravet om at reagere på en underretning inden for 24 timer – og de positive erfaringer gælder også kravet om at foretage en genvurdering i sager, hvor der er givet en foranstaltning, og hvor der bliver modtaget en underretning om overgreb. Det er nogle af resultaterne i Ankestyrelsens nye undersøgelse af indsatsen i kommunerne med fokus på de lovændringer, som blev vedtaget som en del af Overgrebspakken.

Overgrebspakken, der trådte i kraft i oktober 2013, er en samlet indsats, som skal sikre en tidlig indsats over for børn og unge, der udsættes for overgreb. I undersøgelsen har Ankestyrelsen gennemgået 103 sager i 25 kommuner, gennemført en spørgeskemaundersøgelse blandt landets kommuner og lavet dybdegående interviews med fire kommuner. Undersøgelsen viser bl.a., at næsten alle kommuner har anvendt det børnehus, som kommunen er tilknyttet – og 80 pct. af kommunerne oplever, at Overgrebspakken har forbedret kommunens samarbejde med politiet. Ifølge undersøgelsen vurderer næsten alle kommuner, at intentionerne bag Overgrebspakken i nogen eller høj grad er blevet implementeret.

Flere anbefalinger

I undersøgelsen kommer Ankestyrelsen med nogle konkrete anbefalinger til kommunerne. En af dem går på, at kommunen skal huske at behandle en underretning i løbet af 24 timer fra det tidspunkt, kommunen første gang får kendskab til underretningens indhold – hvad enten underretningen er modtaget mundtligt eller skriftligt.

En anden anbefaling lyder, at kommunen skal være ekstra opmærksom på at lave en børnefaglig undersøgelse i sager med en underretning om mistanke om overgreb mod et barn eller en ung. Endelig anbefaler Ankestyrelsen også, at kommunerne konsekvent afholder en samtale med barnet eller den unge i forbindelse med en underretning om overgreb eller mistanke om overgreb. 


Læs mere om undersøgelsen på www.kortlink.dk/hzhd

 

Bliv medlem