Gå til indhold

Kommentar

Giv kommunerne en hjælpende hånd

Ofte mangler der handleplaner og klare indsatsmål. Det betyder, at rammerne for at udføre en målrettet socialpædagogisk indsats er uklare og giver dårlige arbejdsbetingelser

11. december 2015

Artikel

Forfattere: Af Marie Sonne og forbundsnæstformand

Alt for mange borgere med handicap får ikke det rette botilbud og den nødvendige socialpædagogiske støtte. Kommunernes visitation og sagsbehandling af borgere med bestemte handicap er blevet undersøgt af Ankestyrelsen, og resultatet er beskæmmende: Fire ud af ti personer får ikke den nødvendige hjælp. Det er et stort problem for borgernes retssikkerhed og livssituation, at de ikke får den hjælp, de har brug for og har krav på ifølge loven. Ikke mindst da der i mange tilfælde er tale om borgere, der ikke har viden om, hvilken støtte de er berettiget til.

Praksisundersøgelsen er en gennemgang af 98 sager med fokus på tilbud til voksne borgere med sjældne handicap og kompleks erhvervet hjerneskade. 40 pct. af sagerne viste sig at være i strid med gældende lovgivning og praksis på området. Havde der været klaget, skulle sagerne ændres.

Undersøgelsen er bevis på, at det halter gevaldigt med sagsbehandlingen. Borgerne får ikke den nødvendige socialpædagogiske støtte og de rigtige aktivitets- og samværstilbud, og de visiteres til forkerte botilbud. Ofte mangler der handleplaner og klare indsatsmål. Det betyder, at rammerne for at udføre en målrettet socialpædagogisk indsats er uklare og giver dårlige arbejdsbetingelser. Vi får ganske enkelt ringere forudsætninger for at udføre et solidt fagligt arbejde. Det får konsekvenser for borgerne. Og det får konsekvenser for vores arbejdsmiljø. Samtidig ville det faktisk kunne betale sig for kommunerne at visitere korrekt og afsætte tilstrækkelige ressourcer fra start.

Det er dybt uacceptabelt, at kommunerne ikke lever op til loven i så mange sager. Det er ikke alene i strid med handicapkonventionen, men står også i kontrast til de helt grundlæggende handicappolitiske principper om kompensation og ligebehandling, som dansk lovgivning hviler på.

Vi har hørt det længe – det politiske budskab om kommunalt selvstyre. Men det er simpelthen ikke godt nok. Kommunerne er nødt til at få en hjælpende hånd.  Vi har et bud på en løsning. Vi foreslår, at der etableres en ekspertenhed, der skal sætte ind der, hvor det går galt. Ekspertenheden bør besøge kommunen og gennemgå et udvalg af sager og komme med konkrete påbud om forbedringer, der skal være opfyldt inden for en tidsfrist. Kommunen skal ganske enkelt være forpligtet til at ændre praksis. Vi vil derfor opfordre social- og indenrigsminister Karen Ellemann til at oprette en ekspertenhed på voksenområdet.

Det er på høje tid, at kommunerne lever op til deres ansvar. Ankestyrelsens undersøgelse er blot et af mange beviser på, at det langt fra er alle kommuner, der lever op til loven. Karen Ellemann, dette handler om et etisk og samfundsmæssigt ansvar.

 

Bliv medlem