Gå til indhold

Bogomtale

Diagnoser – perspektiver, kritik og diskussion

11. december 2015

Artikel

Forfatter: Redigeret af Tina Løvbom Petersen

Af Svend Brinkmann og Anders Petersen

Hvorfor stiger antallet af mennesker, som diagnosticeres med depression? Er angst, sorg og tristhed psykiske sygdomme, der skal behandles, eller er det udtryk for livskriser, vi alle kan havne i? Er der en sammenhæng mellem et arbejdsmarked, hvor tempoet konstant skrues op, og forekomsten af stress – og hvordan hænger stigningen i antallet af børn, der får en psykiatrisk diagnose, sammen med den nye folkeskolereform? Svære spørgsmål som forfatterne har sat sig for at belyse i denne bog, der introducerer en ifølge forfatterne ny gennemgribende tendens – diagnosekulturen. En aktuel drejning i samfundet og i vores forståelse af, hvad syg og rask er, hvor ikke kun fagpersoner men også lægmænd og offentligheden bruger diagnoser til at forstå tilværelsens problemer og mennesker, som ikke passer ind i en mere og mere ensrettet norm. Og det har store konsekvenser for både vores arbejds- og familieliv, skole, socialforsorg, i lægekonsultationen og på hospitalet. Det primære ærinde med bogen er at undersøge og diskutere diagnosekulturen fra forskellige vinkler – og der er faglige indspark fra både psykiatere, læger uden for psykiatrien, psykologer, sociologer og pædagoger.


Forlaget Klim. 392 sider. 300 kr.

 

Bliv medlem