Gå til indhold

Socialpolitik

2020-mål skal gentænkes

V-regeringen har droppet de sociale 2020-mål og vil opsætte nye langsigtede mål sammen med kommunerne

13. november 2015

Artikel

Forfatter: Af Jens Nielsen

Det blev hilst velkommen som et paradigmeskifte i socialpolitikken, da SR-regeringen fremlagde de sociale 2020-mål, men nu findes de ikke længere. V-regeringen har skrottet målene, omlagt 2020-sekretariatet i ministeriet til ‘Afdeling for analyse og datastrategi’, og de sociale 2020-mål har taget navneforandring til ‘langsigtede sociale mål’.

Regeringen vil nu gentænke målene, meddelte social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V) for nylig, og der er nu lagt op til, at regeringen sammen med KL i den kommende tid skal definere de nye mål, ligesom regeringen lægger op til, at der fremover skal komme en årlig socialpolitisk redegørelse, der tager afsæt i de nye socialpolitiske målsætninger.

Karen Ellemann pegede i sin begrundelse for beslutningen på, at der sådan set ikke er noget galt med målenes indhold i sig selv, men at målene ikke var forpligtende nok – og at det var derfor, det efter hendes og regeringens vurdering gik langsomt med at nå nærmere målene. Og Venstres socialordfører Jan E. Jørgensen uddyber over for altinget.dk:

– Det kan ende alle mulige andre steder. Men det ville være mærkeligt ikke at tage udgangspunkt i de mål, der allerede er. Det vigtigste for os er, at man fastsætter nogle ambitiøse mål, der omvendt ikke skal være så ambitiøse, at man opgiver på forhånd, siger han.

Det er især ønsket om at udbrede ejerskabet til kommunerne, der er vigtigt for regeringen, påpeger Jan E. Jørgensen.

– Uden medejerskab af målene risikeres barren at blive sat for højt eller for lavt. Det er nemt at sætte mål for andre, som SR-regeringen gjorde. Og det er måske en af grundene til, at målene ikke har haft den ønskede effekt, siger han til altinget.dk.

Ideen om at forpligte kommunerne mere håndfast får støtte fra Socialpædagogerne:

‘Socialpædagogerne anså de sociale 2020-mål som en positiv og ambitiøs nyskabelse af socialpolitikken. Regeringen vil nu i fællesskab med kommunerne og KL omformulere 2020-målene for bl.a. at øge graden af medejerskab for målene. Den tanke hilser vi i Socialpædagogerne velkommen og ser frem til, at også medarbejderne og deres faglige organisationer inddrages’, hedder det i en udtalelse på forbundets facebookside – hvor der også henvises til de bud på sociale 2020-mål, forbundet selv har fremlagt. 


Se forbundets bud på 2020-mål via www.kortlink.dk/hq9f

 

Bliv medlem