Gå til indhold

Prik

Der skal styr på medicinen

13. november 2015

Artikel

Forfattere: Af Thomas Adelskov og KL

Jeg har fornøjelsen af jævnligt at levere indlæg til denne side, og jeg har tidligere begivet mig ud i udtrykket ‘en sund sjæl i et sundt legeme’. Det spor vil jeg gerne fortsætte ad i denne omgang. For det er nødvendigt, at sundheden for socialt udsatte borgere forbedres. Borgerne i socialfaglige tilbud er nemlig en gruppe med omfattende problemer relateret til en usund livsstil. Der er flere, der ryger og borgerne motionerer mindre og spiser mere usundt end den øvrige befolkning, der ikke har en psykisk sygdom. Det betyder, at gennemsnitslevetiden er 15-20 pct. kortere for borgere med psykisk lidelse.

Heldigvis er der i dag meget opmærksomhed på, at borgere skal leve sundere. Men en sund sjæl i et sundt legeme kræver også, at vi får fokus på vigtigheden af, at borgerne får den helt rigtige medicin.

For der sker desværre fortsat for mange medicineringsfejl på socialfaglige tilbud. Det er bydende nødvendigt, at vi bliver bedre til at give udsatte på tilbud den rette medicin. Det betyder, at vi fortsat skal arbejde med tidlig forebyggelse over for denne gruppe af borgere, men at vi også skal huske at tænke sikker medicinering ind som en del af indsatsen.

Det er nemlig ikke kun ‘usund livsstil’, der gør, at beboerne lever kortere tid. Bivirkninger af borgernes medicinske behandling kan øge risikoen for hjertekarsygdomme, vægtøgning, diabetes, hjertearytmi og pludselig død. Derfor er det vigtigt, at beboerne ikke får eksempelvis unødig medicin eller en forkert sammensætning af medicin.

Flere botilbud har de seneste år arbejdet med sikker medicinering, som en del af projektet ’I sikre hænder’. Et af stederne er botilbuddet Albo i Viborg Kommune. Deres resultater er vitterligt beundringsværdige. De har haft over 543 dage uden alvorlige medicineringsfejl, som gjorde det nødvendigt at kontakte lægen. Ud over, at patientsikkerheden for beboerne er blevet forbedret, så er beboerne også blevet mere opmærksomme på, hvilke piller de spiser og hvorfor. Projektet har også betydet, at personalet er blevet mere tilfredse med deres arbejde – for de kan se, at det forbedrer borgernes liv, at der er styr på medicinen

Helt konkret har personalet på hvert enkelt botilbud gennemgået et skræddersyet undervisningsforløb, som passede til beboerne og de udfordringer, de har i forhold til medicin. Personalet er også blevet introduceret til en række værktøjer, der kan hjælpe dem i deres hverdag. Det drejer sig bl.a. om værktøjer i forhold til medicinpædagogik, sikkerhedskultur og sikker kommunikation. For at sikre, at de nye arbejdsgange fortsætter på botilbuddene, er der også blevet uddannet personale, som fremadrettet får opgaven at fastholde arbejdet med sikker medicinering.

Personalet på botilbud er nøglepersoner i forhold til opfølgningen af beboernes medicin, og hvordan beboerne reagerer på medicinen. Vi har derfor brug for, at socialpædagoger på botilbud er med til at sikre korrekt medicinering over for beboerne. Det er en opgave, der er kommet for at blive, og jeg ved, at socialpædagogerne er de rette til at løse den, for de kender beboerne bedst. 


Thomas Adelskov (S) er formand for KL’s Social og Sundhedsudvalg.

Deltag i debatten


  • Ved beboerne på din arbejdsplads, hvilken medicin de får, og hvad den gør godt for?
  • Føler I, at I har de kompetencer, der er nødvendige for at håndtere medicin på jeres botilbud?
  • Hvordan vil I sikre, at viden og ændrede arbejdsgange i relation til omgangen med medicin fastholdes på botilbuddet?

 

 

Bliv medlem