Gå til indhold

Kommentar

Er handicapområdet ikke kernevelfærd?

Regeringen er ikke bare uenige med os, men uenige med et massivt flertal i befolkningen, når den ikke vil prioritere mennesker med handicap yderligere

27. november 2015

Artikel

Forfattere: Af Benny Andersen og forbundsformand

Regeringen og de borgerlige forligspartier vil styrke kernevelfærden. Det betyder flere penge til ældre- og sundhedsområdet. Derimod er der ikke lagt op til ekstra midler til handicapområdet. Kære regering, er handicapområdet ikke kernevelfærd?

For mig at se er handicapområdet ellers meget præcist kernevelfærd. Det er velfærd for de mennesker, der har få eller ingen muligheder for selvforsørgelse. Det er hjælp og støtte til de mennesker, der har det sværest. Derfor overrasker det mig også, at regeringens definition er så snæver, som flere penge til sundhed og ældre er udtryk for.

Vi er klar over, at der ikke kommer flere penge i kommunekasserne den kommende tid. Så der skal fortsat prioriteres skarpt. Før finanslovsforhandlingerne høstede regeringen en pct. af kommunernes økonomi de kommende år med det såkaldte omprioriteringsbidrag. Det bidrag er penge, som kommunen skal betale til staten. Her vil nogle kommuner finde besparelser på handicapområdet. Men der kommer ikke nogle penge retur, når nu kernevelfærden styrkes. Her vil ældre og sundhed alene få tilført midler.

Når handicapområdet ikke bliver prioriteret, så vil det uden tvivl betyde kommunale nedskæringer. Omfanget kender vi ikke til fulde endnu, men de sidste par år har givet os indikationer i retning af mulige kommunale besparelser som:

  • Ændrede visitationer. Bostøtte frem for botilbud.
  • Sammenlægninger eller lukninger af forskellige tilbud.
  • Indskrænkning i borgernes aktivitets- og samværstilbud.
  • Frivillig indsats erstatter individuel socialpædagogisk støtte.
  • SOSU-assistenter erstatter socialpædagoger.
  • Reduktion i efteruddannelsesbudgetter.
  • Indskrænkning i tilbuddet om ledsagelse.

Men det er ikke kun os socialpædagoger, der mener, at hjælp og støtte til mennesker med handicap er kernevelfærd. Faktisk viser en undersøgelse, som Gallup har lavet for os, at hele 90 pct. af danskerne er enige i, at det er kernevelfærd. Så regeringen er ikke bare uenige med os, men uenige med et massivt flertal i befolkningen, når den ikke vil prioritere mennesker med handicap yderligere.

Diskussionen om, hvad der er kernevelfærd, er ikke ovre. Jeg håber, at du vil tage den med kollegaer, familie og venner. For hvis ikke vi får fortalt om konsekvenserne af ikke at betragte handicapområdet som kernevelfærd, så er det handicapområdet, der må holde for igen næste år. Og året efter. Det vil jeg gøre alt for ikke sker.

 

Bliv medlem