Gå til indhold

Generalforsamling Sydjylland

Spareplaner vækker bekymring

Afskedigelser og markante serviceforringelser bliver konsekvenserne af millionbesparelser på social- og arbejdsmarkedsområdet, fastslog kredsformand Michael Madsen

13. november 2015

Artikel

Forfatter: Af Carl Ancher Pedersen

De dystre økonomiske udsigter i Esbjerg Kommune fyldte meget, da kredsformand Michael Madsen i den mundtlige beretning på generalforsamlingen i Kreds Sydjylland gjorde status over situationen i kredsens 10 kommuner. I ni af dem er 2016-budgettet kommet på plads uden dramatik og nye større besparelser, men i Esbjerg må man imødese store millionbesparelser på social- og arbejdsmarkedsområdet. Ifølge forvaltningens spareoplæg skal der findes omkring 80 mio. kr.

– At borgerne vil opleve dårligere service, og medarbejderne vil få forringet deres arbejdsvilkår og arbejdsmiljø, er indiskutabelt, sagde kredsformanden.

Michael Madsen lovede, at kredsen vil have stærkt fokus på, hvordan MED-systemet inddrages i den videre proces, og er parat til at hjælpe de medlemmer, der bliver truet på deres ansættelsesforhold.

– For omplaceringer og afskedigelser vil der blive en del af. Det er vist desværre uundgåeligt denne gang, sagde han.

Finn Rasmussen, afdelingsleder på Udviklingscenter Ribe, tog tråden op:

– Esbjerg Kommune står i en særlig situation, og der er virkelig behov for, at vi rykker tættere sammen. På Udviklingscenter Ribe skal vi af med 16 medarbejdere, mens 14 rokeres til et andet sted i kommunen. Alt i alt skal vi klare os med 30 færre ansatte. Vi bliver ramt på fagligheden, og vi skal være meget opmærksomme på overvejelser om, at andre faggrupper kan overtage noget af vores arbejde.

Kritik af dagpengeforlig

Generalforsamlingen fandt sted på dagen, hvor der i Folketinget blev indgået forlig om dagpengene.

Kredsformanden medgav, at der er forbedringer – bl.a. muligheden for at veksle beskæftigelse til en forlænget dagpengeret, hvilket vil lette presset på de medlemmer, der står til at falde ud af dagpengesystemet. Først og fremmest hæftede han sig dog ved tidslerne i buketten: de tre karensdage og den lavere dagpengesats for dimittender, der ikke er forsørgere.

– Forsørgerbegrebet har hidtil kun har været kendt fra sociallovgivningen og hører ikke hjemme her. Det rammer dimittenderne og os som faglig organisation, da dimittenderne jo er vores fødekæde, sagde Michael Madsen og tilføjede:

– Det er at sende regningen videre til de ledige, og det bør vi ikke acceptere som faglig organisation. Et af forligspartierne burde nok have tøvet lidt mere.

Satsning på fagstrategien

I den kommende periode vil der blive sat ekstra fart på udmøntning af forbundsstrategien ‘Socialpædagogerne i fremtiden’. Generalforsamlingen besluttede, at der ud over det ekstraordinære tilskud fra forbundet på 868.000 kr. skal bruges omkring en mio. kr. af kredsens formue til formålet. Nogle af de ekstra penge går til frikøb af to kredsbestyrelsesmedlemmer med særligt ansvar for de initiativer, der skal gøre strategien til lokal virkelighed.

Det handler bl.a. om at styrke den socialpolitiske indflydelse i kommunerne, ekstra tiltag på arbejdsmiljøområdet, flere af de succesrige ‘Fokus på faget’-medlemsmøder og skærpet fokus på at håndhæve den socialpædagogiske kernefaglighed.

På et kredsbestyrelsesmøde dagen efter generalforsamlingen blev der sat navne på de to frikøbte: Jakob Bøgh Larsen på fuld tid og – som tovholder på Fokus på faget-møderne – Mona Jørgensen på halv tid.

Valgene til kredsbestyrelsen betød genvalg af de 12 bestyrelsesmedlemmer, der ønskede at fortsætte. Desuden blev der plads til et nyt ansigt: Anette M. Madsen. 


Læs om valg til tillidsposter mv. på www.sl.dk/sydjylland

 

Bliv medlem