Gå til indhold

Generalforsamling Storbøbenhavn

Blandede bolcher i Storkøbenhavn

Kampvalg, kernefaglighed og krav om et bedre arbejdsmiljø. De 88 stemmeberettigede kom vidt omkring, da der var generalforsamling i Kreds Storkøbenhavn

13. november 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Fra talerstolen kiggede Preben Vest Nielsen ud over de tæt på 100 mennesker, der deltog i Kreds Storkøbenhavns generalforsamling – heraf i alt 88 stemmeberettigede.

– Det her er godt nok en lidt anderledes ansættelsessamtale at være til. Men et meget bredt ansættelsesudvalg, sagde han.

Et af aftenens dramatiske højdepunkter var kampvalget om de to pladser som faglige sekretærer – et fuldtidsjob, som man vælges til på generalforsamlingen.

– Tidligere anfægtede jeg, at det kun er omkring to pct. af medlemmerne, der møder op til generalforsamlingen i dag. Men nu må jeg sige, at jeg på en måde er glad for, at her ikke er flere, fortsatte Preben Vest Nielsen med et lille smil.

De to andre kandidater til posterne var begge erfarne, og det endte med genvalg til såvel Svend Troelsen som Britt Krik.

I sin valgtale sagde Svend Troelsen bl.a.:

– Jeg håber inderligt, at vi tre, der stiller op, har det samme politiske mål, så fagforeningens kerneopgaver står i centrum: Ordentlige overenskomster og et godt arbejdsmiljø. Kredsformand Lars Petersen blev også genvalgt – i hans tilfælde uden modkandidater – og det er således et uændret hold, der sidder ved roret i den daglige ledelse af Kreds Storkøbenhavn. Preben Vest Nielsen blev genvalgt til kredsbestyrelsen.

Fokus på arbejdsmiljø

I sin beretning talte kredsformand Lars Petersen bl.a. om arbejdsmiljøet og henviste til Socialpædagogernes store arbejdsmiljøundersøgelse fra 2013, der viser, at ca. en tredjedel af Socialpædagogernes medlemmer har været udsat for psykisk eller fysisk vold – og i over halvdelen af tilfældene er der ikke blevet lavet en analyse med henblik på forebyggende tiltag.

– Det er ganske alarmerende tal, og derfor er det ikke et øjeblik for tidligt, at vi nu fokuserer på medlemmernes arbejdsmiljø, sagde han.

I praksis skal det bl.a. ske ved at knytte arbejdsmiljørepræsentanterne endnu tættere til kredsen – og Kreds Storkøbenhavn har allerede i samarbejde med Kreds Nordsjælland udgivet pjecen ‘Arbejdsmiljø og tillid’, der skal give arbejdsmiljørepræsentanterne en let overskuelig introduktion til opgaverne som arbejdsmiljørepræsentant.

I beretningen lagde Lars Petersen også vægt på arbejdet med at føre tillidsreformen fra 2013 ud i livet. En reform, der handler om at modernisere den offentlige sektor med fokus på tillid.

– Vi har oplevet, hvordan vi bliver mødt med fuldstændig tomme blikke i borgmestrenes øjne, når vi har spurgt, hvordan man arbejder med tillidsreformen. I mange tilfælde kan man få den tanke, at ordene tillid og modernisering bliver hurra-ord, som kommer til at optræde ved festlige lejligheder – mens der i hverdagen stadig er fokus på dokumentation, kontrol og effektivisering. Men vi vil fastholde fokus på tillidsdagsordenen, sagde han.

Et af de mange andre emner, der var på dagsordenen, var arbejdet med at sætte ord på den socialpædagogiske kernefaglighed. Vivi Lauritsen sagde:

– Vores faggruppe bliver presset. De fagligheder, som vi repræsenterer, bliver ikke værdsat, og det er meget svært at stille noget op imod, hvis vi ikke bliver gode til at tale ind i det sprog, der tales. Det er mig umuligt at ændre den måde, der tales på i en kommune – så er det nemmere at vi taler, så vi bliver forstået. 


Læs om valg til tillidsposter mv. på www.sl.dk/storkøbenhavn

 

Bliv medlem