Gå til indhold

Generalforsamling Østjylland

Det lange seje træk nytter

Selvom den socialpædagogiske faglighed og det psykiske arbejdsmiljø er hårdt presset, så nytter det lange seje træk med at skabe en konstruktiv dialog med kommunerne og regionen, fastslog formanden for Kreds Østjylland

13. november 2015

Artikel

Forfatter: Af Steen Kabel

Det socialpædagogiske område er trængt i disse år. Medlemmerne er hårdt spændt for arbejdsmæssigt, og presset på det psykiske arbejdsmiljø er stort. Undersøgelser viser, at alt for mange socialpædagoger er udsat for vold, trusler og mobning.

– Det skal vi gøre noget ved, for der er grænser for, hvad vi som mennesker kan holde til. Det gælder både de borgere, vi arbejder med, og os selv som socialpædagoger, pointerede kredsformand Gert Landergren Due i sin beretning på generalforsamlingen i Kreds Østjylland.

Han pegede videre på, at de fortsatte økonomiske stramninger i kommunerne og regionen har store konsekvenser for medlemmernes arbejdsmiljø og vilkår for at udføre deres arbejde i hverdagen.

– Da det socialpædagogiske område jo ikke ligefrem flyder med mælk og honning i forvejen, arbejder vi benhårdt på at komme i dialog med politikerne og oplyse dem om konsekvenserne af de store besparelser, sagde han og fortsatte:

– Det er ikke altid så nemt, men vi har mange gode eksempler på, at det lange seje træk nytter i forhold til at få skabt en konstruktiv dialog med politikerne.

Det drejer sig eksempelvis om indførelsen af sociale klausuler i tre kommuner for at undgå unfair konkurrence fra private opholdssteder, og om et lokalt frivillighedscharter i samarbejde med Norddjurs Kommune og LO Djursland. 

Inddragelse

I Kreds Østjylland er de meget optaget af at inddrage medlemmerne mest muligt i de aktiviteter, der foregår i kredsen. Det har været et vigtigt fokusfelt i den forgangne periode.

– Vi har gennem flere år satset på at skabe sammenhængskraft og forbundethed på alle niveauer i vores organisation. Vi vil gerne så langt ud til så mange medlemmer som muligt. Og rigtig mange af vores projekter er lykkedes, netop fordi I som medlemmer, TR, AMR og ledere bidrager aktivt og er tætte samarbejdspartnere for os i kredsen, sagde kredsformanden.

I den forbindelse fremhævede han udmøntningen af forbundets strategi ‘Socialpædagogerne i fremtiden’. Her har kredsen inviteret en række medlemmer til at være faglige ambassadører, der er med til at designe og afvikle to medlemskonferencer og en konference for leder-mellemledersektionen. Den første medlemskonference blev afholdt i september med stor succes.

Desuden er der valgt et nyt familieplejeudvalg. Også her har familieplejerne været inddraget aktivt i processen ved at komme med input til ny handleplan, som udstikker de faglige rammer for det fremtidige arbejde på området. Og den handleplan er udvalgte allerede godt i gang med at implementere i praksis.

Pris og fremgang

Socialpædagogerne Østjylland uddeler en pris hvert andet år på generalforsamlingen. Det er en pris, der går til et menneske eller et socialpædagogisk tilbud, der på særlig vis har bidraget til at gøre noget helt specielt for socialpædagogikken og kendskabet til faget. Og i år gik prisen til Bo Hamburger, der i mere end 20 år har været fast medlem i kredsens bestyrelse og kongresdelegation. Han ønskede ikke længere at være med i bestyrelsen men er fortsat delegeret til kongressen. Han modtog prisen til taktfaste klapsalver fra salen.

Kredsformanden rundede sin beretning af med at konstatere, at det går godt i kredsen. Ikke mindst er han glad for, at der har været en fremgang på 244 medlemmer, så medlemstallet nu nærmer sig de 6.000. 


Læs om valg til tillidsposter mv. på www.sl.dk/østjylland

 

Bliv medlem