Gå til indhold

Generalforsamling Nordsjælland

Faglig fest i Kreds Nordsjælland

Der blev bl.a. diskuteret arbejdsmiljø, medlemsaktiviteter og kernefaglighed, da 53 stemmeberettigede mødtes til generalforsamling i Kreds Nordsjælland

13. november 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

– Velkommen til fest i fagforeningen. Sådan sagde kredsformand Karen Holte, da hun åbnede årets generalforsamling i Kreds Nordsjælland, der da også blev afsluttet med middag og festligt samvær – ligesom der var gaver til alle i form af et glas æblemarmelade med hilsenen: Styrk og dyrk din kernefaglighed!

I alt var 53 stemmeberettigede medlemmer mødt op for at høre om kredsens arbejde, diskutere fremtidens projekter og deltage i kampvalget om pladserne i kredsbestyrelsen. Endvidere var der et fagligt oplæg om arbejdet på den psykiatriske behandlingsinstitution Dyssegården.

Karen Holte lagde ud med sin mundtlige beretning. Her kom hun bl.a. ind på tillidsreformen, de nye socialtilsyn samt beskæftigelses- og dagpengereformen, der fik følgende bemærkning med på vejen:

– Der var engang, hvor ordet reform for det meste var forbundet med forbedringer. Sådan er det ikke længere! Men hvad enten vi taler om beskæftigelse eller dagpenge, er det vigtigt at holde fokus på, at det er arbejdsløsheden – og ikke de arbejdsløse – der er problemet.

Karen Holte pointerede også, at Danmark har haft sin første kvindelige statsminister og nu har fået sin første kvindelige formand for LO.

– Men dermed vil jeg ikke sige, at vi har løst ligestillingsproblematikken. Vi har stadig et løngab på 17 pct., sagde hun.

Svend Brinkmann kommer

Endvidere fortalte Karen Holte om det konkrete arbejde i kredsen, der blandt meget andet har omfattet medlemsaktiviteter som foredrag om forråelsen inden for det socialpædagogiske arbejde og debatarrangementer om kernefaglighed, samt fokus på arbejdsmiljø og dialog med kommunalpolitikere. Kredsen har også været aktiv i et frivillighedsprojekt, hvor udviklingshæmmede er blevet klædt på til at udføre frivilligt arbejde.

På generalforsamlingen blev der også kigget fremad, og medlemmerne i Kreds Nordsjælland kan glæde sig til mange forskellige aktiviteter. Bl.a. bliver der arrangeret et medlemsmøde med psykologen Svend Brinkmann, der på det seneste er blevet kendt for sit opgør med ‘tidens udviklingstvang’, ligesom medlemmerne også får mulighed for et løntjek. Får de den løn, de er berettiget til? Endvidere vil kredsen styrke arbejdsmiljøet ved at knytte arbejdsmiljørepræsentanterne tættere til kredsen – og dermed ruste dem bedre til arbejdet.

Kampvalg

Karen Holte blev genvalgt som kredsformand, og Thomas Svendsen blev genvalgt som faglig sekretær og kredskasserer – begge uden modkandidater. Men da forsamlingen skulle vælge kredsbestyrelsen, var der kampvalg, idet i alt 14 personer stillede op til de 11 pladser. Kandidaterne præsenterede sig selv, og det gav også et billede af de emner, der bliver fokus på i fremtiden. Især arbejdsmiljøet gik igen i mange indlæg, bl.a. sagde Christina Hoffstetter Jørgensen:

– Jeg er en af dem, der er tilhænger af, at vi skal arbejde endnu mere med arbejdsmiljøet – og få tillidsrepræsentanten og arbejdsmiljørepræsentanten til at gå i hånd i hånd, hvis man kan sige det sådan.

Blandt de andre emner, der blev nævnt af kandidaterne, var mere ensartede vilkår for tillidsrepræsentanter, fokus på et fagligt funderet sprog, hvervning af nye medlemmer samt dialog med de nye socialtilsyn. 


Læs om valg til tillidsposter mv. på www.sl.dk/nordsjælland

 

Bliv medlem