Gå til indhold

Generalforsamling Nordjylland

Medlemmernes input er vigtige

Socialpædagogerne i Nordjylland vil gerne involvere medlemmerne i arbejdet med at beskrive den socialpædagogiske faglighed, ligesom kredsen nu lancerer et medlemspanel

13. november 2015

Artikel

Forfatter: Af Malene Skov Jensen

Formand for Socialpædagogerne i Nordjylland, Peter Kristensen, havde overladt det til tre af kredsens medlemmer at sætte dagsordenen for hans mundtlige beretning på årets generalforsamling.

Gennem små videoklip fortalte de, hvad der for dem er det vigtigste at sætte fokus på, når det handler om løn og ansættelsesvilkår, arbejdsmiljø og faglighed.

De tre medlemmer efterspurgte bl.a. en højere grundløn, ligeløn, redskaber til at håndtere det psykiske arbejdsmiljø og mere kompetenceudvikling.

Et fællestræk ved de tre indlæg var et ønske om, at organisationen i højere grad skulle synliggøre og tydeliggøre værdien af det socialpædagogiske arbejde.

Og formand Peter Kristensen var helt enig:

– Vores faglighed er under et konstant pres både fra nedskæringer og fra øgede krav om, at vi kan dokumentere, at vi leverer værdi for pengene. Derfor skal vi i høj grad være i stand til at synliggøre værdien af vores arbejde og være klar med modargumenter til nedskæringerne, sagde han til de 126 fremmødte på generalforsamlingen.

Udvikler redskaber

Med et nyt lokalt projekt om kernefaglighed er kredsen i tæt samarbejde med medlemmerne netop nu ved at udvikle redskaber, som alle socialpædagoger skal kunne bruge til at beskrive deres fag – både over for kolleger, samarbejdspartnere, forvaltning og politikere.

– Det vil få utrolig stor betydning for vores fremtidige virke, hvis vi formår at udvikle redskaber, som kan beskrive det socialpædagogiske arbejde og skabe synlighed og tydelighed omkring, hvad det er vi kan, sagde Peter Kristensen.

Kredsen har planer om, at 800-1.000 medlemmer skal inddrages i udvikling, afprøvning og evaluering af prototyperne til redskaberne.

Nyt medlemspanel

Kredsbestyrelsen i Nordjylland vil generelt gerne bruge medlemmernes viden og erfaringer noget mere i sit arbejde. Derfor foreslog bestyrelsen, at der skal oprettes et særligt medlemspanel, som den kan spørge om holdninger til væsentlige socialpolitiske og fagpolitiske emner.

Det var et forslag, som generalforsamlingen bakkede enstemmigt op omkring.

– Den store fordel ved et medlemspanel er, at vi får dokumentation for medlemmernes holdninger, og vi tror på, at det vil være en styrke og give os mere pondus, når vi udtaler os offentligt eller er i dialog med arbejdsgivere og samarbejdspartnere, sagde Peter Kristensen.

Medlemspanelet skal bestå af alle de nordjyske medlemmer, som ønsker det, og deres tilkendegivelser skal bakkes loyalt op af bestyrelsen. Også når medlemmerne har en anden holdning end kredsbestyrelsen.

Spørgsmålene vil blive mailet ud til medlemmerne, og de vil maksimalt modtage ét spørgsmål om måneden.

Stort fokus på arbejdsmiljø

Kredsen har desuden et særligt fokus på udviklingsarbejdet inden for arbejdsmiljø. En arbejdsgruppe har det seneste år arbejdet videre med de input, som generalforsamlingen kom med i 2014.

– Vi arbejder på at udvikle samarbejdet i den dynamiske trio, som består af leder, tillidsrepræsentant og arbejdsmiljørepræsentant. Vi vil bl.a. arrangere særlige møder og temadage for dem i 2016, fortalte Peter Kristensen.

Et andet tema er fysisk og psykisk belastning – herunder mobning og andre emner, som det er vanskeligt at håndtere på arbejdspladserne. Særlige arrangementer – bl.a. et medlemsmøde om mobning – skal give medlemmerne redskaber til at håndtere udfordringerne. 


Læs om valg til tillidsposter mv. på www.sl.dk/nordjylland

 

Bliv medlem