Gå til indhold

Generalforsamling Midtsjælland

Vores fag skal give mening

Det landspolitiske landskab, kerneopgaven, faglighed og arbejdsmiljø var blandt hovedpunkterne, da der blev afholdt generalforsamling i Kreds Midtsjælland

13. november 2015

Artikel

Forfatter: Af Tina Løvbom Petersen

Hvis ikke vi på arbejdspladsen er enige om, hvad vores kerneopgave er, så kommer vi ingen vegne. Og kerneopgaven skal altså ikke bare være et luftigt ord – den skal gøres konkret og målbar. For den korteste vej til et godt arbejdsmiljø er en kendt kerneopgave.

Sådan lød opfordringen til de godt 40 fremmødte medlemmer på Kreds Midtsjællands generalforsamling, da direktør i Dogmekompagniet Anders Seneca indledte aftenen med gode input til, hvordan man kan snakke kerneopgave.

– Den store udfordring er at få skabt en fælles forståelse af, hvad kerneopgaven er – og hvad vi skal lykkes sammen om på arbejdspladsen. Den snak burde være fast punkt på ethvert personalemøde, sagde Anders Seneca, inden selve generalforsamlingen gik i gang med kredsformand Jan Vium ved roret. Og han tog som det første fat i det landspolitiske landskab.

– Vi har fået en ny regering – og vi oplever desværre et udspil, der handler meget lidt om menneskelige værdier. Der spilles lige nu hårdt ud med besparelser på alle områder, og det rammer i høj grad de mennesker, vi arbejder med, lød det fra Jan Vium, som også gav udtryk for utilfredshed med satspuljeforliget.

– Vi taler hele tiden om den såkaldte Herning-model, og nu er der så afsat millioner til at ansætte flere socialrådgivere ude i kommunen. Men når pengene fordeles over hele landet, bliver der vel – hvis vi er heldige – til en kvart socialpædagog i hver kommune, så det rækker som en skrædder i helvede.

Det fremtidige arbejde

Mere optimistiske toner blev slået an, da beretningen tog hul på kredsens fremtidige arbejde – og startegien ‘Socialpædagogerne i fremtiden’.

– Vi vil sikre, at den strategi er mere værd, end det papir, den er skrevet på. Vi vil have fat i fagets udvikling, udbredelse og anerkendelse, og vi arbejder benhårdt på at få det omsat til konkret handling og skabe udvikling i de yderste hjørner af vores arbejdspladser, sagde faglig sekretær Lene Kümpel.

Og med ti medlemsarrangementer med i gennemsnit 60 deltagere hver gang har kredsen allerede leveret solidt fagligt input til medlemmerne i år.

– Vi har diskuteret faglighed og faglig udvikling – og vi kan se, at vi med vores arrangementer når ud til medlemmer, som ellers ikke har kontakt til deres fagforening, sagde Lene Kümpel.

Strategi gøres levende

Også arbejdsmiljø fyldte en del i beretningen, og på det felt har der været flere forskellige aktiviteter i kredsen – som en direkte konsekvens af den arbejdsmiljøstrategi, der blev vedtaget på kongressen i 2014.

– Vi besluttede os hurtigt for at gå i gang her i kredsen, så vi har holdt en del møder om arbejdsmiljø – først og fremmest med tillids- og arbejdsmiljørepræsentanter men også med lederne. Vi har bl.a. haft fokus på mobning, vold og trusler og social kapital, fortalte næstformand Kim Christian Jensen, som i sin del af beretningen understregede, hvor vigtigt det er at få skabt et fællesskab omkring det at snakke fag og arbejdsmiljø.

– Vi vil fremadrettet fortsat prøve at være opsøgende, så vi kommer ud på kredsens arbejdspladser for at snakke om betydningen af at have et godt arbejdsmiljø.

En arbejdsplads, der fik særlig meget opmærksomhed på generalforsamlingen, var Slagelse Familiecenter, som fik overrakt kredsens pris – Torben Jensen Prisen – med følgende begrundelse fra Jan Vium.

– I gør et kæmpe stykke arbejde for familier, der er i krise og har brug for støtte og vejledning. I brygger bro mellem vanskeligheder og ressourcer – det ved vi, fordi vi får rigtig mange positive tilbagemeldinger fra familier, I har hjulpet. 


Læs om valg til tillidsposter mv. på www.sl.dk/midtsjælland

 

Bliv medlem