Gå til indhold

Generalforsamling Midt- og Vestjylland

Økonomi overtrumfer faglighed

Den trængte faglighed var en af de røde debattråde på en generalforsamling, hvor mange tog imod formandens invitation til debat og dialog

13. november 2015

Artikel

Forfatter: Af Carl Ancher Pedersen

Kredsformand Peter Sandkvist og hans bestyrelse havde droppet traditionen med et særligt tema på generalforsamlingen i Kreds Midt- og Vestjylland for at give mere plads til udveksling af synspunkter og ideer.

I den mundtlige beretning fremhævede kredsformanden vigtigheden af at give politikere og embedsfolk både med- og modspil i forhold til den socialpolitiske udvikling i kommunerne.

Henrik Nørgaard, tillidsrepræsentant hos Socialpsykiatrisk Center Herning, greb bolden:

– Trods MED-systemet arbejder man primært med økonomiske frem for faglige løsninger, så der skrues ned for servicen, lød det.

Henrik Nørgaard henviste til, at flere kommuner har skruet ned for § 85-bostøtten og spist brugerne af med et enkelt tilbud, selvom Ankestyrelsen har fastslået, at borgerne godt kan have ret til flere.

– Måske skulle vi have juraen mere på banen frem for blot at forsøge at påvirke forvaltningerne. Det er måske det eneste, de har respekt for, sagde han.

Tine Sofie Børlum, aktiv i Pædagogstuderendes Landssammenslutning (PLS), fulgte op og mente, at økonomihensyn tilsidesætter mange års forskning i, hvilke pædagogiske indsatser der virker. Hun henviste bl.a. til den nye centraliseringsbølge på voksenhandicapområdet og sagde:

– Det er ikke i orden, at økonomi spænder ben for vores faglighed. Vi vil så gerne det, vi laver, men det er svært, når vi ikke er i stand til at gøre det godt nok. Vi skal kæmpe for vores faglighed og kan ikke bare blive ved med at sige ja til den ene nedskæring efter den anden. Vi er nødt til snart at sætte foden ned.

Fremgang og overskud

Andre spørgsmål og debatemner handlede om grænserne mellem frivilligt og professionelt arbejde, pædagogiske assistenters organisatoriske tilhørsforhold og problemer i Silkeborg med frikøb af arbejdsmiljørepræsentanter i forbindelse med temadage.

Peter Sandkvist fortalte, at en målrettet og arbejdspladsrettet indsats i 2013-14 under overskriften ‘Sammen når vi længere’ havde båret frugt, hvilket direkte kunne aflæses på medlemstallet.

– Det er imponerende, at vi er gået frem med fem pct., når andre LO-fagforeningers medlemstal rasler ned. Men er det en udvikling, der fortsætter, spurgte Lan Javdal-Pedersen.

Kasserer Grete Rask Nielsen svarede, at det trods op- og nedture over kalenderåret tegnede til fortsat medlemsfremgang.

– Men statistikken over ansatte i kommuner og regioner viser, at vi har et medlemspotentiale på omkring 20 pct., så vi skal arbejde videre med at organisere og fortælle de gode historier om alt det, vi kan, sagde hun.

Flere medlemmer og færre udgifter end ventet betød, at kredsen i 2014 opnåede et overskud på knap en mio. kr. Kassereren lovede dog, at man nok skulle ‘formøble’ en del af pengene igen.

– De penge, som indbetales af medlemmerne nu, skal også bruges på medlemmerne nu, sagde hun og fik godkendt et 2016-budget, hvor 568.000 kr. af formuen bruges til bl.a. flere medlemsrettede aktiviteter.

Ansættelse af folk til målrettede projekter skal sikre det fremtidige arbejde med fokus på den fortsatte virkeliggørelse af forbundsstrategien ‘Socialpædagogerne i fremtiden’.

Apropos den strategi har kredsen indstiftet en pris til medlemmer eller arbejdspladser, der i særlig grad har udfoldet strategiens visioner og pejlemærker. Prisen, der ud over æren er på 2.500 kr., gik i år til Mosaikken på Thrigesvej og til Fortuna i Herning. 


Læs om valg til tillidsposter mv. på www.sl.dk/midtogvestjylland

 

Bliv medlem