Gå til indhold

Bosteder

Debat om socialtilsyn

Skyder socialtilsynene gråspurve med kanoner, eller gør de et grundigt stykke arbejde? Det spørgsmål debatteres, efter at Politiken med en aktindsigt har påvist, at der i løbet af halvandet år er lukket 13 bosteder, mens 49 er sat under lup

27. november 2015

Artikel

Forfatter: Af Maria Rørbæk

Har de nye socialtilsyn haft gang i en nødvendig hovedrengøring? Eller er de faret alt for hurtigt frem? De to forskellige udlægninger af virkeligheden er blevet præsenteret, efter at Politiken med en aktindsigt har dokumenteret, at der i løbet af tilsynenes første halvandet år er lukket 13 bosteder, mens 49 er sat under skærpet tilsyn. Og at der i alt er udstedt 249 påbud til de mere end 2.000 tilbud for fx udsatte børn og unge, misbrugere og mennesker med funktionsnedsættelser.

Før 1. januar 2014 var det kommunerne, der førte tilsyn, og tilsynschef Henriette Lindberg fra Socialtilsyn Øst mener, at kvaliteten nu er blevet hævet. Til Politiken siger hun:

– Der er kommet et kvalitetsløft, for tilsynet var tidligere mere tilfældigt, og nogle kommuner var gode til det, mens andre ikke gjorde så meget ud af det.

Direktøren i Landsforening for Opholdssteder (LOS) Michael Graatang mener derimod, at tilsynet skyder ‘gråspurve med kanoner.’ Til Politiken siger han:

– Tilsynene går for hurtigt frem og træffer afgørelser, som slet ikke er proportionale.

Erstatningssag

Michael Graatang mener ikke, at sagerne har noget at gøre med selve kvaliteten i de sociale tilbud og siger:

– Der er efter min opfattelse tale om overdreven brug af magt, der ikke tjener de sårbares tarv. Der er en klar fornemmelse af, at der er en underliggende forståelse af, at tilsynene skal levere nogle resultater.

Socialtilsyn Midt tegner sig for knap halvdelen af samtlige lukninger, nemlig seks. Her forklarer tilsynschef Ulla Bitsch Andersen, at årsagerne eksempelvis har været en for ringe pædagogisk kvalitet, og at et sted gav urigtige oplysninger, mens et andet afskedigede alt personale, selvom der stadig var borgere indskrevet.

En af lukningerne fører nu til en erstatningssag, idet opholdsstedet Satelitten i Tørring ifølge DR vil stævne Socialtilsynet, efter at tilsynet har trukket stedets godkendelse tilbage. Til DR siger Satelittens advokat Niels Vase, at socialtilsynets påbud både har været for upræcise og urimelige – men det afviser Ulla Bitsch Andersen.

Indtil videre har Ankestyrelsen ifølge Politiken oprettet 107 klagesager om socialtilsynene. Antallet omfatter dog også klager fra familieplejere. Ud af de første 48 sager har Ankestyrelsen ændret eller ophævet 12 afgørelser. 

 

Bliv medlem